Μεθοδολογία

Στην Επικοινωνία συνδυάζουμε:

Βιωματική διδασκαλία

Gamification

Deeper learning

Hybrid learning

Βιωματική διδασκαλία

Ο όρος βιωματική διδασκαλία, αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές μεθόδους της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και στο κλίμα της σχολικής τάξης.

Τι σημαίνει όμως βιωματική μάθηση; 

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή και αντίθεση με τον “παραδοσιακό” τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που συσχετίζεται με την απομνημόνευση. 

Με την βιωματική μάθηση, θέλουμε να ξεφύγουμε από το καθιερωμένο και να κάνουμε τους μαθητές να αναλαμβάνουν και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης. Να είναι οι ίδιοι το επίκεντρο του κάθε μαθήματος και όχι ο δάσκαλος και το μάθημα. 

Gamification

Η έννοια Παιχνιδοποίηση-gamification- αποκτά συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι η χρήση προσεγγίσεων και τεχνικών σε διάφορα περιβάλλοντα για την προσέλκυση ατόμων στη λύση προβλημάτων και την αύξηση της συμμετοχής τους.

Η πρακτική αυτή αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα game διασκεδαστικό, για να ενισχύσει το engagement του χρήστη, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο αυτός βρίσκεται κάθε φορά.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν μαθητοκεντρικά συστήματα διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Deeper Learning

Το νέο πρόγραμμα του σχολείου μας για τα επίπεδα Β2+ («μετά το Lower») και για όσους έχουν “τελειώσει” με τα Αγγλικά τους, είναι μια μοναδική καινοτομία στην εκπαίδευση!

Τι είναι το Deeper Learning;
Το Deeper Learning (Βαθύτερη Εκμάθηση) είναι μία καινοτόμος μαθησιακή προσέγγιση η οποία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα να εφαρμόζεις την αποκτηθείσα γνώση σε πραγματικές συνθήκες και να επιλύεις προβλήματα μέσα από πρωτότυπες και διαφορετικές λύσεις.

Hybrid learning

Πρωτοποριακή Μέθοδος Διδασκαλίας που εξασφαλίζει την εκπαίδευση των παιδιών μας online ή στην αίθουσα! Μια νέα πρωτοποριακή προσέγγιση στην διδασκαλία ξένων γλωσσών για όλα τα επίπεδα, όπου οι μαθητές μαθαίνουν το ίδιο αποτελεσματικά!

Μάθημα, στην κανονική αίθουσα του φροντιστηρίου μας με τους μαθητές μας και ταυτόχρονα, σε πραγματικό χρόνο, συνδεδεμένοι online, οι εξ’ αποστάσεως συμμετέχοντες μαθητές.

Aυτή η επιλογή δίνει την δυνατότητα σε μαθητές, να παραμείνουν στο ίδιο τμήμα με τους συμμαθητές τους, αλλά και να συνδυάσουν τον παραδοσιακό χώρο διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες από απόσταση με την υποστήριξη της τεχνολογίας.