Πρόγραμμα

ΑΣΤΕΡΩΝ

Δευτέρα

Online Τάξεις

1
JA3 5:15-6:45 ΣΟΦΙΑ
SA1 6:45-8:30 ΣΟΦΙΑ
SD2 8:30-10:15 ΣΟΦΙΑ
3
JΑ1 5:15-6:45 ΜΑΡΙΑ
SA2 6:45-8:30 ΜΑΡΙΑ
4
JΑ2 5:15-6:45 ΕΛΕΝΑ
5
JΒ2 5:15-6:45 ΤΑΝΙΑ
SΒ1 6:45-8:30 ΣΤΕΛΛΑ
SD3 8:30-10:15 ΣΤΕΛΛΑ
6
PROF.1A 3:30-5:15 ΜΑΡΙΑ
JB1 5:15-6:45 ΕΛΕΝΗ
SB2 6:45-8:30 ΕΛΕΝΗ
PROF.1B 8:30-10:15 ΜΑΡΙΑ
8
JB3 5:15-6:45 ΛΕΝΑ
9
SD1 3:30-5:15 ΣΟΦΙΑ
SC1 6:45-8:30 ΙΩΑΝΝΑ
PROF.2A 8:30-10:15 ΙΩΑΝΝΑ
10
SE1 3:30-5:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
SC2 6:45-8:30 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
SE2 8:30-10:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11

Τρίτη

Αίθουσες

1
JA4 5:15-6:45 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
SB5 6:45-8:30 ΙΩΑΝΝΑ
SE4 8:30-10:15 ΙΩΑΝΝΑ
3
JΑ5 5:15-6:45 ΕΛΕΝΑ
SB4 6:45-8:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4
5
SD4 3:30-5:15 ΝΙΚΟΣ
JB5 5:15-6:45 ΓΕΩΡΓΙΑ
SC4 6:45-8:30 ΓΕΩΡΓΙΑ
SD5 8:30-10:15 ΓΕΩΡΓΙΑ
6
SE3 3:30-5:15 ΕΛΕΝΗ
JB4 5:15-6:45 ΕΛΕΝΗ
SA3 6:45-8:30 ΕΛΕΝΗ
8
SA4 6:45-8:30 ΛΕΝΑ
9
PROF.1C 3:30-5:15 ΓΕΩΡΓΙΑ
JB6 5:15-6:45 ΝΙΚΟΣ
SB3 6:45-8:30 ΝΙΚΟΣ
10
PROF.2B 3:30-5:15 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
SC3 6:45-8:30 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
PROF.1D 8:30-10:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11

Τετάρτη

Online Τάξεις

1
JΑ3 5:15-6:45 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
PROF.2A 8:30-10:15 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
3
JA2 5:15-6:45 ΜΑΡΙΑ
SA1 6:45-8:30 ΜΑΡΙΑ
SD2 8:30-10:15 ΜΑΡΙΑ
4
JA1 5:15-6:45 ΈΛΕΝΑ
SB2 6:45-8:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5
JB1 5:15-6:45 ΝΙΚΟΣ
SB1 6:45-8:30 ΝΙΚΟΣ
SD3 8:30-10:15 ΝΙΚΟΣ
6
SD1 3:30-5:15 ΝΙΚΟΣ
JB2 5:15-6:45 ΕΛΕΝΗ
SA2 6:45-8:30 ΕΛΕΝΗ
8
JB3 5:15-6:45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SC1 6:45-8:30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9
PROF.1A 3:30-5:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
PROF.1B 8:30-10:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10
SE1 3:30-5:15 ΙΩΑΝΝΑ
SC2 6:45-8:30 ΙΩΑΝΝΑ
SE2 8:30-10:15 ΙΩΑΝΝΑ
11

Πέμπτη

Online Τάξεις

1
JΑ4 5:15-6:45 ΓΕΩΡΓΙΑ
SB3 6:45-8:30 ΓΕΩΡΓΙΑ
PROF.1D 8:30-10:15 ΓΕΩΡΓΙΑ
3
JB6 5:15-6:45 ΕΛΕΝΑ
SC3 6:45-8:30 ΕΛΕΝΑ
4
JA5 5:15-6:45 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
SB5 6:45-8:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5
PROF.2B 3:30-5:15 ΣΟΦΙΑ
SB4 6:45-8:30 ΣΟΦΙΑ
6
JB5 5:15-6:45 ΕΛΕΝΗ
SA4 6:45-8:30 ΕΛΕΝΗ
SD5 8:30-10:15 ΕΛΕΝΗ
8
SD4 3:30-5:15 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
JB4 5:15-6:45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SA3 6:45-8:30 ΛΕΝΑ
9
PROF.1C 3:30-5:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
SC4 6:45-8:30 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
SE4 8:30-10:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10
SE3 3:30-5:15 ΙΩΑΝΝΑ
11

Παρασκευή

Online Τάξεις

1
PROF. EXAM 3:00-5:00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
3
ΚΙΝΕΖΙΚΑ 4 4:00-6:00 ΑΓΓΕΛΟΣ
4
COURS 1 3:30-5:00 ΜΠΕΤΤΥ
COURS 2 5:00-6:30 ΜΠΕΤΤΥ
COURS 3 6:30-8:00 ΜΠΕΤΤΥ
COURS 5 8:15-10:15 ΜΠΕΤΤΥ
5
G1 3:30-5:00 ΔΗΜΗΤΡΑ
G3 5:00-6:30 ΗΛΕΚΤΡΑ
G4 6:30-8:15 ΗΛΕΚΤΡΑ
G5 8:15-10:15 ΗΛΕΚΤΡΑ
6
G2 3:30-5:00 ΗΛΕΚΤΡΑ
LOWER EXAM 6:45-8:15 ΕΛΕΝΗ
8
G1 3:30-5:00 ΗΛΕΚΤΡΑ
G3 5:00-6:30 ΗΛΕΚΤΡΑ
G2 6:30-8:00 ΗΛΕΚΤΡΑ
G4 8:15-10:00 ΗΛΕΚΤΡΑ
9
10
PRE JUNIOR 1 3:30-5:0 ΕΛΕΝΗ
PRE JUNIOR 1 5:00-6:30 ΕΛΕΝΗ
11
PRE JUNIOR 1 5:00-6:30 ΤΑΝΙΑ

Σάββατο

Online Τάξεις

1
LOWER 9:00-14:00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
3
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 2 10:00-11:00 ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 11:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ
4
COURS 4 9:00-10:45 ΜΠΕΤΤΥ
5
G6 9:00-11:00 ΗΛΕΚΤΡΑ
6
8
9
LOWER 9:00-14:00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10
11

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ

Δευτέρα

Online Τάξεις

1
SB Α1 6:45-8:30 NIKOΣ
2
SΑ Α1 6:45-8:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3
JΑ Α1 5:15-6:45 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
SΑ Α2 6:45-8:30 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
SD A1 8:30-10:15 NIKOΣ
4
JB Α1 5:15-6:45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SC Α1 6:45-8:30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τρίτη

Online Τάξεις

1
JA Α3 5:15-6:45 ΣΟΦΙΑ
SA A3 6:45-8:30 ΣΟΦΙΑ
2
JA Α2 5:15-6:45 ΤΑΝΙΑ
3
JΒ Α2 5:15-6:45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SC Α2 6:45-8:30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
JB Α3 5:15-6:45 ΣΤΕΛΛΑ
SΒ Α2 6:45-8:30 ΣΤΕΛΛΑ

Τετάρτη

Online Τάξεις

1
SCA Α1 6:45-8:30 ΛΕΝΑ
2
SA Α2 6:45-8:30 ΤΑΝΙΑ
3
JΑ Α1 5:15-6:45 ΣΟΦΙΑ
SΑ Α1 6:45-8:30 ΣΟΦΙΑ
SD Α1 8:30-10:15 ΣΟΦΙΑ
4
JB Α1 5:15-6:45 ΣΤΕΛΛΑ
SB Α1 6:45-8:30 ΣΤΕΛΛΑ

Πέμπτη

Online Τάξεις

1
JB Α3 5:15-6:45 ΝΙΚΟΣ
SB A2 6:45-8:30 ΝΙΚΟΣ
2
JA Α3 5:15-6:45 ΤΑΝΙΑ
3
JB Α2 5:15-6:45 ΣΤΕΛΛΑ
SΑ Α3 6:45-8:30 ΣΤΕΛΛΑ
4
JΑ Α2 5:15-6:45 ΒΑΓΓΕΛΗΣ
SC Α2 6:45-8:30 ΒΑΓΓΕΛΗΣ