Ξένες Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα Αγγλικά είναι μία από τις κυρίαρχες γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά για την επικοινωνία εκατομμυρίων ανθρώπων από όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου. Υπολογίζεται ότι περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά, ενώ ακόμη 505 εκατομμύρια την χρησιμοποιούν ως δεύτερη γλώσσα. 

Τα Αγγλικά έχουν ανακηρυχθεί διεθνής γλώσσα και συνδέονται άμεσα με την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι περισσότερες επικοινωνίες ανάμεσα στους λαούς καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των Αγγλικών. Δεν είναι τυχαίο που τα Αγγλικά αναφέρονται ως  Lingua Franca ή Κοινή Διάλεκτος παίζοντας σημαντικό ρόλο στη  σύνδεση διαφορετικών λαών μεταξύ τους.

Η κυριαρχία της ως διεθνής γλώσσα αποδεικνύεται και από τη χρήση της στις επιχειρήσεις, την πολιτική, τη διπλωματία, την επικοινωνία, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ψυχαγωγία, την τεχνολογία και οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιος να φανταστεί. Τα Αγγλικά λοιπόν είναι η κυρίαρχη γλώσσα του κόσμου και θα συνεχίσει να είναι παρά την άνοδο και άλλων γλωσσών. Η φύση, η δομή και η γραμματική τους διευκολύνουν την εκμάθηση και τη διδασκαλία τους, ενώ η ευρεία χρήση τους σε κάθε φάσμα της ζωής και της καθημερινότητάς μας, καθιστά απαραίτητη και αναγκαία την εκμάθηση της.

Teachers

Βαγγέλης Γωγούσης

Έλενα Χατζηκυριάκου

Ελένη Γωγούση

Χριστίνα Χαριλάου

Ιωάννα Γιαννοπούλου

Ελένη Κορδονούρη

Βασιλική Mαγγανάρη

Σοφία Λάμπρου

Γεωργία Καλτσουκαλά

Στέλλα Παπαδέλλη

Νίκος Ευγενικός

Άννα Κοτσαηλίδου

Μάρα Γρεγοράκη

Classes

Happy Kids

Pre Junior

Junior A

Junior B

Senior A

Senior B

Senior C

Senior D

Senior E

Proficiency 1

Proficiency 2

Certificates

Πανεπιστήμιο του Michigan

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Πανεπιστήμιο του Cambridge

Pre Starters

Movers

Flyers

Key English Test (KET) for Schools

Preliminary English Test (PET) for Schools

First Certificate in English (FCE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

English Speaking Board-ESB

ESB B2

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τα Γαλλικά είναι μία γλώσσα παγκόσμιας ακτινοβολίας που μιλιέται σε όλες τις Ηπείρους. Παραμένει η επίσημη γλώσσα αρκετών κρατών σε όλο τον κόσμο, μία από τις επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 330 εκατομμύρια γαλλόφωνοι, ενώ την βρίσκουμε ως επίσημη γλώσσα στο σύνταγμα, σε 29 συνολικά κράτη. Μερικά εκ των οποίων είναι: Βέλγιο, Ελβετία, Καναδάς, Ακτή ελεφαντοστού, Λουξεμβούργο, Μαλί, Ρουάντα, Σενεγάλη. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η μόνη επίσημη γλώσσα για την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

Τα Γαλλικά είναι πολύτιμο προσόν στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, το εξωτερικό και σε υψηλές θέσεις εργασίας σε οργανισμούς. Επιπλέον η Γαλλία παρέχει υψηλές μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλούς τομείς (Αρχαιολογία, Ιατρική, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Ψυχολογία, κλπ). Η γνώση, λοιπόν, Γαλλικών, σε πολλούς τομείς εργασίας ή σπουδών, είναι απαραίτητη. 

Teachers

Μπέττυ Νικολοπούλου

Classes

Cours 1

Cours 2

Cours 3

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Cours 8

Certificates

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η Γερμανική γλώσσα είναι η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη (100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι) και αποτελεί επίσης επίσημη Γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανά τον κόσμο τα Γερμανικά ομιλούνται περίπου από 105 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και σχεδόν από 80 εκατομμύρια ομιλητές ως μη μητρική γλώσσα.

 

Τα Γερμανικά αποτελούν μία από τις βασικές ξένες γλώσσες, από πλευράς παρουσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και από πλευράς αριθμο ομιλητών ως ξένη γλώσσα. Στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης, η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται σε ολοένα και περισσότερους μαθητές.

Είναι πολύ προσιτή γλώσσα για τους Έλληνες μαθητές και έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί, ότι οι δυο γλώσσες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με τα Ελληνικά, τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη, όσο και στον τρόπο σκέψης. Αποτελεί σίγουρα μία πρόκληση αλλά και σημαντικό εφόδιο στην αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών.

Teachers

Δημακοπούλου Ηλέκτρα

Χάικου Δήμητρα

Classes

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

Certificates

Πιστοποιητικά Γερμανικών από το Goethe Institut:

Goethe-Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Πιστοποιητικά Γερμανικών από το ÖSD

ÖSD ZERTIFIKAT KID A1

ÖSD ZERTIFIKAT KID A2

ÖSD Zertifikat B1

ÖSD Zertifikat B2

ÖSD Zertifikat C1

ÖSD Zertifikat C2

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Η Κινέζικη, είναι μια γλώσσα την οποία ομιλούν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού ως μητρική γλώσσα και αποτελείται από πολλές διαλέκτους. Η κινέζικη γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες όλου του κόσμου, η ιστορία της οποίας ξεπερνάει τα 1000 χρόνια.  Τα κινέζικα σήμερα είναι η γλώσσα που μιλάνε οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη μας. Συγκεκριμένα, πάνω από 1 δις ανθρώπων μιλάει την μανδαρινική διάλεκτο, η οποία είναι η επίσημη σύγχρονη ομιλούμενη κινέζικη γλώσσα.

Τα Μάνταριν και τα Καντονέζικα είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες διαλέκτους. Τα Μανταριν είναι η διάλεκτος των 1,3 δις ανθρώπων και ομιλούνται κυρίως στο Πεκίνο (汉语 Hànyǔ). Τα Καντονέζικα ομιλούνται στο Hong Kong.

Η γλώσσα αποτελείται από χαρακτήρες-λέξεις χωρίς μέρη του λόγου (κλιτά ή άκλιτα). Η σημασία μιας λέξης καθορίζεται από το σύνολο των λέξεων μέσα στη φράση. Παραδοσιακά η κινεζική γραφόταν κυρίως από χαρακτήρες-λέξεις μέσα σε ιδεατά παραλληλόγραμμα, ταξινομημένα σε στήλες τα οποία διαβάζονταν από πάνω προς τα κάτω σε κάθε στήλη και η κάθε στήλη από δεξιά προς τα αριστερά. Σήμερα το πιο διαδεδομένο σύστημα είναι το Hanyu Pinyin (/汉语拼音), γνωστό και απλώς ως Πινγίν. Το Πινγίν είναι επίσης το σύστημα που εφαρμόζεται σε Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Teachers

Άγγελος Γόντικας

Classes

YCT1

YCT2

YCT3

YCT4

Certificates

YCT

HSK

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Με απλά λόγια, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ρομπότ για διάφορες εργασίες, όμως αυτός παίρνει τις αποφάσεις και δίνει τις εντολές.

Πως όμως αυτό μπορούν οι εκπαιδευτικοί να το εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών τους;

 

Τα ρομπότ  που χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση είναι πολύ απλά ώστε να είναι εύκολα στην διαχείριση από όλα τα παιδιά. Το παιδί μέσα από τα μαθήματα της ρομποτικής πρέπει από μόνο του να χτίζει τη γνώση και να εφαρμόζει βασικούς κανόνες κατασκευής και προγραμματισμού. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο και περίπλοκο, όμως δεν είναι!

Η Ρομποτική είναι ένα μάθημα μέσω του οποίου  η  μάθηση  επέρχεται  μέσα  από  το  παιχνίδι .

Επομένως στόχος των μαθημάτων είναι η  ενσωμάτωση  του  παιχνιδιού  στην εκπαιδευτική  διαδικασία,  δίνοντας  τη  δυνατότητα στο μαθητή να διασκεδάσει και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του!

Ανακοινώσεις

Ecce Speaking Test

Προφορικές Εξετάσεις Αγγλικών Michigan Lower ECCE!     Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο. Τα πιστοποιητικά Lower  αποτελούν επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2, όπως αυτό...

Τελετή Λήξης Ακαδημιών Αθηναΐδας & Επικοινωνίας

Τελετή Λήξης Ακαδημιών Αθηναΐδας & Επικοινωνίας   Παρασκευη 09/06 18:00 - 21:00 Γήπεδο Αλεπότρυπας, Κυψέλη   Με μεγάλη μας χαρά, σας προσκαλούμε στην τελετή λήξης των Ακαδημιών της Αθηναΐδας & των Μαθητών της Επικοινωνίας, για να παίξουμε, να...