Αγγλικά

Μαζί, δίπλα από τα παιδιά!

Οι μαθητές μας είναι ο κύριος λόγος ύπαρξής μας και η πηγή έμπνευσής μας καθημερινά. Είναι η φλόγα που φωτίζει τον δρόμο μας και μας κάνει να αγαπάμε ακόμη περισσότερο τη δουλειά μας.

Μαζί, δίπλα στα παιδιά, δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο ευκαιρίες και επιτυχίες!

HAPPY KIDS - PRE JUNIOR

Αγγλικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 - 5 ετών.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τα Αγγλικά από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.

Γι΄αυτό και χρησιμοποιούμε ένα πρωτοποριακό βιωματικό πρόγραμμα μαθημάτων, που βασίζεται σε κιναισθητικές δραστηριότητες. Καλλιεργούμε τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών μέσα από παιχνίδι, τραγούδι και χορό, παραμύθι και θεατρικό παιχνίδι.

JUNIOR PLUS

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών.

Στην οικογένεια της Επικοινωνίας, πιστεύουμε ότι η μάθηση μπορεί να είναι μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία!

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην πράξη βιωματικά, μέσω απλών διαλόγων με δασκάλους και συμμαθητές. Η εκμάθηση γίνεται μέσα από κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια.

JUNIOR A

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 7 – 8 ετών.

Σ’ αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Μαθαίνουν να αγαπούν την Αγγλική Γλώσσα μέσα από ένα βιωματικό σύστημα διδασκαλίας. Μαθαίνουν το πρώτο τους λεξιλόγιο και τις βασικές γραμματικές δομές. Αναπτύσσουν σταδιακά τον προφορικό λόγο περιγράφοντας πρόσωπα, καταστάσεις και αντικείμενα.

JUNIOR B

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών.

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην πράξη μέσω απλών διαλόγων με δασκάλους και συμμαθητές. Η εκμάθηση γίνεται μέσα από κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια.

SENIOR A

Η Senior A τάξη, κατάλληλη για παιδιά 9-10 ετών.

Έχει ως στόχο την μεθοδική εκμάθηση, εξάσκηση και αντίληψη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening). Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πιο σύνθετα κείμενα και μαθαίνουν να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο.

SENIOR B

Τo επίπεδο senior Β απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών.

Οι μαθητές διδάσκονται νέο λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε όλες τις δεξιότητες και γίνεται εισαγωγή σε πολλά είδη γραπτού λόγου.

SENIOR C

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γραπτό λόγο, τον προφορικό λόγο και την κριτική ικανότητα.
Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του Cambridge: Movers, Flyers, Key English Test (KET) και Preliminary English Test (PET).

SENIOR D

Pre lower επίπεδο. Οι μαθητές κάνουν συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Σε αυτό το επίπεδο ξεκινά η προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

SENIOR Ε

Επίπεδο lower. Το μάθημα προσαρμόζεται στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων με βάση τον αντίστοιχο τύπο πιστοποίησης που θα δώσουν οι μαθητές . Κάνουμε εξετάσεις προσομοίωσης, εξασφαλίζοντας έτσι την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων και την συνεχή παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.

Proficiency

Και σε αυτό το επίπεδο ο σκοπός των τμημάτων είναι διπλός: α) η τελειοποίηση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και β) η εξοικείωσή τους με την μορφή της εξέτασης που επιλέγουν να δώσουν. Οι μαθητές εξασκούνται συστηματικά με εξετάσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων.

Preschoolers
K
L

HAPPY KIDS - PRE JUNIOR

Αγγλικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 - 5 ετών.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τα Αγγλικά από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.

Γι΄αυτό και χρησιμοποιούμε ένα πρωτοποριακό βιωματικό πρόγραμμα μαθημάτων, που βασίζεται σε κιναισθητικές δραστηριότητες. Καλλιεργούμε τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών μέσα από παιχνίδι, τραγούδι και χορό, παραμύθι και θεατρικό παιχνίδι.

JUNIOR PLUS

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών.

Στην οικογένεια της Επικοινωνίας, πιστεύουμε ότι η μάθηση μπορεί να είναι μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία!

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην πράξη βιωματικά, μέσω απλών διαλόγων με δασκάλους και συμμαθητές. Η εκμάθηση γίνεται μέσα από κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια.

Junior
K
L

JUNIOR A

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 7 – 8 ετών.

Σ’ αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Μαθαίνουν να αγαπούν την Αγγλική Γλώσσα μέσα από ένα βιωματικό σύστημα διδασκαλίας. Μαθαίνουν το πρώτο τους λεξιλόγιο και τις βασικές γραμματικές δομές. Αναπτύσσουν σταδιακά τον προφορικό λόγο περιγράφοντας πρόσωπα, καταστάσεις και αντικείμενα.

JUNIOR B

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών.

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην πράξη μέσω απλών διαλόγων με δασκάλους και συμμαθητές. Η εκμάθηση γίνεται μέσα από κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια.

Senior
K
L

SENIOR A

Η Senior A τάξη, κατάλληλη για παιδιά 9-10 ετών.

Έχει ως στόχο την μεθοδική εκμάθηση, εξάσκηση και αντίληψη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening). Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πιο σύνθετα κείμενα και μαθαίνουν να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο.

SENIOR B

Τo επίπεδο senior Β απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών.

Οι μαθητές διδάσκονται νέο λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε όλες τις δεξιότητες και γίνεται εισαγωγή σε πολλά είδη γραπτού λόγου.

SENIOR C

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γραπτό λόγο, τον προφορικό λόγο και την κριτική ικανότητα.
Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του Cambridge: Movers, Flyers, Key English Test (KET) και Preliminary English Test (PET).

Exams
K
L

SENIOR D

Pre lower επίπεδο. Οι μαθητές κάνουν συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Σε αυτό το επίπεδο ξεκινά η προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

SENIOR Ε

Επίπεδο lower. Το μάθημα προσαρμόζεται στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων με βάση τον αντίστοιχο τύπο πιστοποίησης που θα δώσουν οι μαθητές . Κάνουμε εξετάσεις προσομοίωσης, εξασφαλίζοντας έτσι την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων και την συνεχή παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.

Proficiency

Και σε αυτό το επίπεδο ο σκοπός των τμημάτων είναι διπλός: α) η τελειοποίηση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και β) η εξοικείωσή τους με την μορφή της εξέτασης που επιλέγουν να δώσουν. Οι μαθητές εξασκούνται συστηματικά με εξετάσεις προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων.

Academy