Ξένες Γλώσσες

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό Ξένων Γλωσσών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, έχετε τη δυνατότητα να μάθετε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα σας ενδιαφέρει. Οι Βασικές γλώσσες που διδάσκονται στις εγκαταστάσεις μας είναι:

HAPPY KIDS

Αγγλικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 - 5 ετών. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά µε τα Αγγλικά από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Γι αυτό, προσφέρουμε ειδικά νηπιακά μαθήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά αρχίζουν το ταξίδι τους στη γλώσσα µε δημιουργικό παιχνίδι, χορό, τραγούδια, κίνηση και κουκλοθέατρο. Έτσι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

PRE-JUNIOR

Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 6 - 7 ετών. Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις.

Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Βιωματικές δραστηριότητες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με σκοπό τη γνωριμία των μικρών μαθητών με την αγγλική γλώσσα, με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της τρυφερής αυτής ηλικίας φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα στα αγγλικά και στοχεύουν στην εμπέδωση γνώσεων μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων ανάπτυξης ακουστικών – προφορικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που ενθουσιάζουν τα παιδιά!

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

JUNIOR A

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

JUNIOR B

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

SENIOR A

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω δομημένων διαλόγων και συζητήσεων και στο γραπτό λόγο γράφοντας μικρές παραγράφους. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά διασκεδαστικά παιχνίδια, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

SENIOR B

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω δομημένων διαλόγων και συζητήσεων και στο γραπτό λόγο γράφοντας μικρές παραγράφους. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά διασκεδαστικά παιχνίδια, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

SENIOR C

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ημιελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων σε οικεία θέματα, και στο γραπτό λόγο γράφοντας ανεπίσημες επιστολές και εκθέσεις 2 – 3 παραγράφων. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά διασκεδαστικά παιχνίδια, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

SENIOR D

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων και στο γραπτό λόγο γράφοντας εκθέσεις 3 – 4 παραγράφων. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά διασκεδαστικά παιχνίδια, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

B2 - Lower

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και οπτικοακουστικό υλικό και εξασκούνται στον προφορικό λόγο μέσω ημιελεγχόμενων διαλόγων και συζητήσεων σε διάφορα θέματα εξηγώντας τα πλεονέκτημα και τα μειονεκτήματά τους, και στο γραπτό λόγο γράφοντας ημιεπίσημες επιστολές και εκθέσεις τεσσάρων παραγράφων. . Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά διασκεδαστικά παιχνίδια, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική. Τέλος, η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ προσομοίωσης (προφορικά και γραπτά), η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς αξιολογητές παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

C1 - Advanced

Οι έφηβοι μαθητές εμπεδώνουν και κατανοούν την γραμματική και καλλιεργούν το λεξιλόγιο τους εκτενέστερα έτσι ώστε να μάθουν τη γλώσσα ουσιαστικά. Στόχος µας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές µε τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή των εξετάσεων για την απόκτηση των πλέον αναγνωρισμένων πτυχίων Αγγλικής. Η εξοικείωση µε τις εξετάσεις ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και έχει αποτέλεσμα να αποδίδουν καλύτερα την ημέρα της πραγματικής εξέτασης. Η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ προσομοίωσης (προφορικά και γραπτά), η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς αξιολογητές παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία. . Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικό υλικό, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

C2 - Proficiency

Οι έφηβοι μαθητές εμπεδώνουν και κατανοούν την γραμματική και καλλιεργούν το λεξιλόγιο τους εκτενέστερα έτσι ώστε να μάθουν τη γλώσσα ουσιαστικά. Στόχος µας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές µε τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή των εξετάσεων για την απόκτηση των πλέον αναγνωρισμένων πτυχίων Αγγλικής. Η εξοικείωση µε τις εξετάσεις ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και έχει αποτέλεσμα να αποδίδουν καλύτερα την ημέρα της πραγματικής εξέτασης. Η πλούσια πρακτική εξάσκηση µε τεστ προσομοίωσης (προφορικά και γραπτά), η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής αξιολόγηση από ειδικούς αξιολογητές παρέχουν στους μαθητές µας εγγύηση για την επιτυχία. . Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης διαδραστικό υλικό, e-books και video-μαθήματα με όλη την γραμματική.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

PREPARATOIRE

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - A1

Το επίπεδο Α1 αποτελεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του επιπέδου Α1 δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό, αποκομίζονται οι στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α2

Το επίπεδο A2 πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις της γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικία και τρέχοντα θέματα. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων αποτελούν οι κοινωνικές σχέσεις (τύποι ευγένειας, συνομιλίες σχετικά με το επάγγελμα και τον ελεύθερο χρόνο), οι έξοδοι (διεξαγωγή μιας συναλλαγής σε ένα κατάστημα, παροχή και αναζήτηση πληροφοριών για ένα προϊόν) και οι μετακινήσεις (αναζήτηση πληροφοριών σε ένα ταξίδι, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, αγορά εισιτηρίων).

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β1

Το επίπεδο Β1 πιστοποιεί τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου χρήστη.

Στο επίπεδο αυτό αποκτώνται οι γνώσεις για την διατύπωση μιας προσωπικής άποψης στο πλαίσιο μιας φιλικής συζήτησης ή υποστήριξης μιας προσωπικής θέσης. Αναπτύσσεται η ικανότητα του μαθητή να ανταπεξέλθει με επιδεξιότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα: να ανταπεξέλθει σε μία απρόβλεπτη κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, στην οργάνωση ενός ταξιδιού, να παρέμβει χωρίς προπαρασκευή σε συζητήσεις σχετικές με οικεία θέματα, να υποβάλει παράπονα, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε μία συνέντευξη ή μία σύσκεψη, να ζητήσει από κάποιον διευκρινίσεις.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 - Β2

Το επίπεδο Β2 πιστοποιεί τις δεξιότητες ενός πλήρως ανεξάρτητου χρήστη της γλώσσας.

Ο μαθητής ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο κι έχει αποκτήσει μία νέα οπτική. Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της επιχειρηματολογίας: υπεράσπιση μίας άποψης, ανάπτυξη μίας θέσης σε ένα ζήτημα με παράθεση τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της, λογική επιχειρηματολογία, διαπραγμάτευση και παραχώρηση, ευχέρεια σε κοινωνικές συζητήσεις και περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ειπωθεί σε μία καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 - C1

To επίπεδο C1 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - C2

To επίπεδο C2 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

KINDERKURS

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - A1

Το επίπεδο Α1 αποτελεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του επιπέδου Α1 δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό, αποκομίζονται οι στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α2

Το επίπεδο A2 πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις της γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικία και τρέχοντα θέματα. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων αποτελούν οι κοινωνικές σχέσεις (τύποι ευγένειας, συνομιλίες σχετικά με το επάγγελμα και τον ελεύθερο χρόνο), οι έξοδοι (διεξαγωγή μιας συναλλαγής σε ένα κατάστημα, παροχή και αναζήτηση πληροφοριών για ένα προϊόν) και οι μετακινήσεις (αναζήτηση πληροφοριών σε ένα ταξίδι, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, αγορά εισιτηρίων).

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β1

Το επίπεδο Β1 πιστοποιεί τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου χρήστη.

Στο επίπεδο αυτό αποκτώνται οι γνώσεις για την διατύπωση μιας προσωπικής άποψης στο πλαίσιο μιας φιλικής συζήτησης ή υποστήριξης μιας προσωπικής θέσης. Αναπτύσσεται η ικανότητα του μαθητή να ανταπεξέλθει με επιδεξιότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα: να ανταπεξέλθει σε μία απρόβλεπτη κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, στην οργάνωση ενός ταξιδιού, να παρέμβει χωρίς προπαρασκευή σε συζητήσεις σχετικές με οικεία θέματα, να υποβάλει παράπονα, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε μία συνέντευξη ή μία σύσκεψη, να ζητήσει από κάποιον διευκρινίσεις.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 - Β2

Το επίπεδο Β2 πιστοποιεί τις δεξιότητες ενός πλήρως ανεξάρτητου χρήστη της γλώσσας.

Ο μαθητής ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο κι έχει αποκτήσει μία νέα οπτική. Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της επιχειρηματολογίας: υπεράσπιση μίας άποψης, ανάπτυξη μίας θέσης σε ένα ζήτημα με παράθεση τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της, λογική επιχειρηματολογία, διαπραγμάτευση και παραχώρηση, ευχέρεια σε κοινωνικές συζητήσεις και περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ειπωθεί σε μία καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 - C1

To επίπεδο C1 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - C2

To επίπεδο C2 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth   pistopoihtika   mathete

PRESCOLAR

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - A1

Το επίπεδο Α1 αποτελεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του επιπέδου Α1 δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό, αποκομίζονται οι στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α2

Το επίπεδο A2 πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις της γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικία και τρέχοντα θέματα. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων αποτελούν οι κοινωνικές σχέσεις (τύποι ευγένειας, συνομιλίες σχετικά με το επάγγελμα και τον ελεύθερο χρόνο), οι έξοδοι (διεξαγωγή μιας συναλλαγής σε ένα κατάστημα, παροχή και αναζήτηση πληροφοριών για ένα προϊόν) και οι μετακινήσεις (αναζήτηση πληροφοριών σε ένα ταξίδι, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, αγορά εισιτηρίων).

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β1

Το επίπεδο Β1 πιστοποιεί τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου χρήστη.

Στο επίπεδο αυτό αποκτώνται οι γνώσεις για την διατύπωση μιας προσωπικής άποψης στο πλαίσιο μιας φιλικής συζήτησης ή υποστήριξης μιας προσωπικής θέσης. Αναπτύσσεται η ικανότητα του μαθητή να ανταπεξέλθει με επιδεξιότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα: να ανταπεξέλθει σε μία απρόβλεπτη κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, στην οργάνωση ενός ταξιδιού, να παρέμβει χωρίς προπαρασκευή σε συζητήσεις σχετικές με οικεία θέματα, να υποβάλει παράπονα, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε μία συνέντευξη ή μία σύσκεψη, να ζητήσει από κάποιον διευκρινίσεις.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 - Β2

Το επίπεδο Β2 πιστοποιεί τις δεξιότητες ενός πλήρως ανεξάρτητου χρήστη της γλώσσας.

Ο μαθητής ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο κι έχει αποκτήσει μία νέα οπτική. Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της επιχειρηματολογίας: υπεράσπιση μίας άποψης, ανάπτυξη μίας θέσης σε ένα ζήτημα με παράθεση τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της, λογική επιχειρηματολογία, διαπραγμάτευση και παραχώρηση, ευχέρεια σε κοινωνικές συζητήσεις και περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ειπωθεί σε μία καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 - C1

To επίπεδο C1 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - C2

To επίπεδο C2 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

ELEMENTARE JUNIOR

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες επικοινωνιακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σ' αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - A1

Το επίπεδο Α1 αποτελεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του επιπέδου Α1 δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Στο επίπεδο αυτό, αποκομίζονται οι στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α2

Το επίπεδο A2 πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις της γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικία και τρέχοντα θέματα. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων αποτελούν οι κοινωνικές σχέσεις (τύποι ευγένειας, συνομιλίες σχετικά με το επάγγελμα και τον ελεύθερο χρόνο), οι έξοδοι (διεξαγωγή μιας συναλλαγής σε ένα κατάστημα, παροχή και αναζήτηση πληροφοριών για ένα προϊόν) και οι μετακινήσεις (αναζήτηση πληροφοριών σε ένα ταξίδι, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, αγορά εισιτηρίων).

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β1

Το επίπεδο Β1 πιστοποιεί τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου χρήστη.

Στο επίπεδο αυτό αποκτώνται οι γνώσεις για την διατύπωση μιας προσωπικής άποψης στο πλαίσιο μιας φιλικής συζήτησης ή υποστήριξης μιας προσωπικής θέσης. Αναπτύσσεται η ικανότητα του μαθητή να ανταπεξέλθει με επιδεξιότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα: να ανταπεξέλθει σε μία απρόβλεπτη κατάσταση στα μέσα μεταφοράς, στην οργάνωση ενός ταξιδιού, να παρέμβει χωρίς προπαρασκευή σε συζητήσεις σχετικές με οικεία θέματα, να υποβάλει παράπονα, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε μία συνέντευξη ή μία σύσκεψη, να ζητήσει από κάποιον διευκρινίσεις.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 - Β2

Το επίπεδο Β2 πιστοποιεί τις δεξιότητες ενός πλήρως ανεξάρτητου χρήστη της γλώσσας.

Ο μαθητής ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο κι έχει αποκτήσει μία νέα οπτική. Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της επιχειρηματολογίας: υπεράσπιση μίας άποψης, ανάπτυξη μίας θέσης σε ένα ζήτημα με παράθεση τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της, λογική επιχειρηματολογία, διαπραγμάτευση και παραχώρηση, ευχέρεια σε κοινωνικές συζητήσεις και περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ειπωθεί σε μία καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 - C1

To επίπεδο C1 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - C2

To επίπεδο C2 πιστοποιεί την ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να χρησιμοποιεί περίπλοκες δομές και λεξιλόγιο που αφορά κυρίως επίσημη και/ή ακαδημαική χρήση της γλώσσας.

Περιλαμβάνει συζήτηση ενός ζητήματος, παράθεση επιχειρημάτων, διατριβή σε ένα θέμα, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε χώρους εργασίας ή πανεπιστήμια όπου απαιτείται κάτι παραπάνω από την απλή καθομιλουμένη γλώσσα.

arrow    meth     mathete

idiaiteraedo