TOEIC

TOEIC

Ενότητες Εξέτασης

# ερωτήσεων

Περιγραφή

Συνολική Διάρκεια

Κατανόηση προφορικού λόγου από CD (Listening Comprehension)

10

Φωτογραφίες

45

30

Ερωτήσεις – απαντήσεις

30

Διάλογοι

30

Σύντομες ομιλίες

ΚατανόησηΓραπτούΛόγου (Reading Comprehension)

40

Ελλιπείς προτάσεις

75

12

Συμπλήρωση Κειμένων

48

Κατανόηση Κειμένων

Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Πόσο συχνά μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί μία φορά κάθε 30 ημέρες. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει σε μεταγενέστερη ημερομηνία όποιον υποψήφιο υποβάλλει αίτηση αγνοώντας την παραπάνω οδηγία.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενώ 1 εργάσιμη ημέρα αργότερα γίνεται η παραλαβή του πιστοποιητικού.

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEIC® αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν ο υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις στις εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα TOEIC® της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, τρεις εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τις ειδικές ρυθμίσεις.

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Όχι. Υπάρχει ένα τεστ για όλους τους υποψήφιους.

Παίρνω πτυχίο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα;

Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πτυχίο.

Ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν το TOEIC;

Ενδιαφέρονται κυρίως οι εργαζόμενοι που στον επαγγελματικό τους χώρο απαιτείται η καθημερινή χρήση αγγλικών. Τέτοιοι χώροι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αεροπορικές εταιρείες, χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων, αθλητικών γεγονότων, συναντήσεων διεθνούς επιπέδου κ.α. Ασφαλώς, υψηλό ενδιαφέρον παρατηρείται και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τμήμα Τεστ Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100 Μέρος Ι – Φωτογραφίες 20 Μέρος ΙΙ – Ερώτηση – Απάντηση 30 Μέρος ΙΙΙ – Σύντομες Συζητήσεις 30 Μέρος VΙ – Μικροί Διάλογοι 20

Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100

Μέρος Ι – Συμπλήρωση Κενών 40 Μέρος ΙΙ – Αναγνώριση Λαθών 20 Μέρος ΙΙΙ – Κατανόηση Κειμένων 40

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου (405-500), καλή / επίπεδο Lower (505-780), πολύ καλή / επίπεδο Advanced (785-900) και άριστη / επίπεδο Proficiency (905-990). Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Στην Επικοινωνία προσαρμόζουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις ώστε να πετύχουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEIC;

Αρχές κάθε μήνα σχηματίζονται νέα τμήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος για το TOEIC;

Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα πολύ εντατικό ρυθμό τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την συγγραφή του τεστ;

Το TOEIC είναι ένα τεστ που δημιουργείται και διακινείται από το ETS (Educational Testing Service), έναν οργανισμό που εδρεύει στην Αμερική και ασχολείται με την έρευνα στους χώρους της εκπαίδευσης και της ψυχομετρίας. Δημιουργήθηκε το 1979 μετά από αίτημα μιας μεγάλης Ιαπωνικής εταιρείας και γρήγορα η χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Σήμερα αποτελεί παγκοσμίως ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης / προσδιορισμού του επιπέδου γνώσης αγγλικής στο εργασιακό περιβάλλον.

Ποια είναι η διαφορά του από το TOEFL;

Τα δυο τεστ διαφέρουν σε αρκετά σημεία. Πρώτα απ’ όλα ο βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τελευταία το ζητούν ως προαπαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για να κάνουν δεκτούς νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμα και εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Απ’ την άλλη το TOEIC προσανατολίζεται κυρίως στο ευρύτερο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον. Ενδιαφερόμενοι είναι συνήθως εργαζόμενοι ή υποψήφιοι για εργασία σε εταιρίες. Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων ή οι διευθύνσεις των εταιριών το χρησιμοποιούν συχνά για να εκτιμήσουν το επίπεδο αγγλικών των υπαλλήλων τους.

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.

Η βαθμολογία στο TOEIC® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ·ένας βαθμός για το Ακουστικό μέρος (Listening Section), ·ένας βαθμός για το μέρος της Κατανόησης Κειμένων (Reading Section) ·ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Ακουστικού μέρους και του μέρους της Κατανόησης Κειμένων. Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων. Οι στατιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για να μετατραπούν οι βαθμολογίες σε κοινή κλίμακα διασφαλίζουν ότι παρόμοιες βαθμολογίες στο TOEIC® υποδηλώνουν παρόμοια γνωστικά επίπεδα στην αγγλική γλώσσα.

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται από τους εξεταστικούς φορείς σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αν παρόλα αυτά θέλετε να ζητήσετε την επανεξέταση του γραπτού σας, μπορείτε να το κάνετε το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αναβαθμολόγηση. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Τμήμα Εξετάσεων στους εξεταστικούς φορείς και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε επιστολή που σας ενημερώνει για το νέο και οριστικό πλέον αποτέλεσμα. Αν μετά την αναβαθμολόγηση το αποτέλεσμά σας αλλάξει, το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης υποψηφίου.

Στην Επικοινωνία κάποιος μπορεί να αποκτήσει το TOEIC με 3 τρόπους, δείτε αναλυτικά:

1. Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών στοχευμένα για το TOEIC στο σπίτι σου

Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στο σπίτι σας τις ώρες και ημέρες που εσείς επιθυμείτε. Τα μαθήματα είναι στοχευμένα για το TOEIC και τις εξετάσεις του, έτσι η ύλη και ο ρυθμός των μαθημάτων προσαρμόζεται πάνω στις δικές σας ανάγκες για το πτυχίο. Να αναφέρουμε ότι οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Αγγλικής φιλολογίας και έμπειροι στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών διαθέτοντας πολλές ώρες διδασκαλίας. Γνωρίζουν καλά το πτυχίο και μπορούν να σας βοηθήσουν σε συγκεκριμένες δυσκολίες που πιθανώς αντιμετωπίζετε ή που θα προκύψουν.

2. Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών online στοχευμένα στο TOEIC

Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών online. Καθηγητής και μαθητής επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μίας εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας που διαθέτουμε ειδικά σχεδιασμένη για online μαθήματα. Η χρήση της είναι πολύ εύκολη και πάντα προηγείται ένα δωρεάν μάθημα με τον τεχνικό μας εκπαιδευτή ώστε να σας λύσει οποιαδήποτε τεχνική απορία/πρόβλημα. Τα online μαθήματα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευεληξία στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των ιδιαιτέρων μαθημάτων σας καθώς κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή μπορείτε να κάνετε το μάθημά σας όποια ώρα και μέρα σας βολεύει απ’όπου κι αν βρίσκεστε. Τέλος αν ζητηθεί, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής των μαθημάτων σας ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθείτε μετά υπό μορφή επανάληψης.

3. TOEIC Self Study, το απόλυτο πακέτο επιτυχίας

Ο τρίτος τρόπος απόκτησης του πτυχίου TOEIC είναι να αγοράσετε το TOEIC Self Study από την Επικοινωνία. Με μόνο 100 € εξασφαλίζετε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρειαστείτε προκειμένου να μελετήσετε μόνοι σας και να φτάσετε επιτυχώς στο επίπεδο που απαιτούν οι εξετάσεις του TOEIC test. Σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνονται τόσο τα εξέταστρα (για τα οποία κανονικά θα πληρώνατε 150€ όσο και η δωρεάν διαδικασία αίτησής σας στις εξετάσεις από εμάς. Επίσης σας στέλνουμε όλο το εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν ταχυδρομικώς στο σπίτι σας. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του TOEIC Self Study που εξασφαλίζετε με την αγορά του. Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι το TOEIC Self Study έχει σχεδιαστεί από καθηγητές Αγγλικών της Επικοινωνίας για μαθητές που στοχεύουν για το TOEIC. Έτσι όλο το εκπαιδευτικό υλικό έχει ελεγχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στο Φροντιστήριο Αγγλικών μας στο Γαλάτσι.

Αγοράστε το TOEIC Self Study και αποκτήστε το διπλωμα Αγγλικών σας άμεσα!

toeic-logoΆν θέλεις να πάρεις μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις του TOEIC τότε δεν έχεις παρά να επιλέξεις τους ειδικούς. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο σου αλλά και ευέλικτα ολιγομελή τμήματα στο φροντιστήριό μας στο Γαλάτσι για να επιλέξεις την λύση που ταιριάζει σε εσένα. Προσοχή διαφέρουμε γιατί πάνω από όλα είμαστε δάσκαλοι που νοιαζόμαστε για τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Ελπίζουμε οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε σχετικά με τις εξετάσεις του TOEICνα σε βοηθήσουν – αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες τότε μη διστάσεις να μας τηλεφωνήσεις .

Βαγγέλης Γωγούσης – Έλενα Χατζηκυριάκου

Το TOEIC® με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

Τι είναι το TOEIC®;

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC®;

Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας Για την επιλογή νέου προσωπικού Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

Που αναγνωρίζεται το TOEIC®;

Α.Σ.Ε.Π. Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο Πανεπιστήμια στο εξωτερικό Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος. Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα: μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900). Επίπεδο Γνώσης

Επίπεδο ΓνώσηςΕπίπεδο ΓλώσσαςΒαθμός
(Άριστη)(Proficiency)(905-990)
Πολύ ΚαλήAdvanced785-900
ΚαλήLower505-780
ΜέτριαBasic405-500

Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται επίσης από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά τους προγράμματα, όπως τα παρακάτω: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (πρόγραμμα από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Institute of Education) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (πρόγραμμα από κοινού με Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κέντρο Ερευνών, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρόγραμμα από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Η ανωτέρω αναφορά σε πανεπιστήμια είναι ενδεικτική. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δε συνιστά συγκεκριμένα πανεπιστήμια ή προγράμματα σπουδών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι υποψήφιοι σπουδαστές καλό θα είναι να επικοινωνούν πρώτα με το πανεπιστήμιο που τους ενδιαφέρει ώστε να εξακριβώσουν την ακρίβεια των ανωτέρω.

Πανεπιστήμια στο εξωτερικό

Πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τεστ TOEIC® για εισαγωγή σπουδαστών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα και για κατάταξη σε μαθήματα Αγγλικής που προσφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούν το τεστ για να αξιολογήσουν την πρόοδο των σπουδαστών τους και για να παρέχουν αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί, και προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας σε 90 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.