Πώς βαθμολογείται το ECCE & το ECPE;

από | Απρ 20, 2023

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

Οι εξετάσεις για τα επίσημα πιστοποιητικά επαρκούς & άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ECCE & ECPE, είναι έγκριτες εξετάσεις αξιολόγησης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στο επίπεδο Β2 & C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Είναι δύο σταθμισμένες εξετάσεις που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργούνται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

 

ECCE TEST

 

 

To ECCE του Πανεπιστημίου του Michigan είναι η εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English.

 

 

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη : Listening (Ακουστικό-Κατανόηση Προφορικού Λόγου), GVR (Grammar-Vocabulary-Reading), Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) και Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

 

 

 

Listening

 

Αποτελείται από 2 μέρη (parts) – συνολικά 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Βαθμολογία: Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

 

Το Listening ECCE αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις. Το περιεχόμενο καλύπτει μια ποικιλία δεξιοτήτων ακρόασης.

 

Part 1

Σύντομοι διάλογοι, καθένας εκ των οποίων ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι τρεις επιλογές απάντησης εμφανίζονται ως εικόνες. Το 1ο Μέρος ακούγεται μία φορά.

25 Ερωτήσεις

Part 2

4 σύντομες ομιλίες πάνω σε διαφορετικά θέματα, ακολουθούμενες από 4 έως 6 ερωτήσεις το καθένα.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους είναι 20 και ακούγεται δύο φορές.

20 Ερωτήσεις

 

 

GVR

 

GVRΓραμματική (Grammar), Λεξιλόγιο (Vocabulary), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Βαθμολογία: Συνολικά 65 ερωτήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

Grammar: 15 items
Vocabulary: 14 items
Reading Task 1: 12 items
Reading Task 2: 24 items

Ερωτήσεις: 65

Διάρκεια: 75 minutes

 

Grammar (Γραμματική)
15 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Vocabulary (Λεξιλόγιο)
14 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
Αποτελείται από 2 μέρη (parts). Συνολικά περιλαμβάνει 4 κείμενα με 4-6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα, σύνολο 36 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

 

Writing

 

Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)

Διάρκεια: 30 λεπτά.

 

Ο υποψήφιος διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει μία επιστολή (γράμμα) ή email ή έκθεση ιδεών/δοκίμιο παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο.

 

Tasks:

1. Email/Letter (formal/semi-formal)

Or

2. Essay

two independent topics – no Writing prompt

 

 

Speaking

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ένας υποψήφιος – ένας εξεταστής, 4 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά.

 

Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες.

 

Part 1

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τον εξεταστή στον υποψήφιο.

Part 2

Ο εξεταστής δίνει στον υποψήφιο μία καρτέλα η οποία περιλαμβάνει διάφορες εικόνες και σύντομο κείμενο σχετικά με ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση που βιώνει ο εξεταστής. Ο υποψήφιος απευθύνει ερωτήσεις στον εξεταστή για να αντλήσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί ώστε να τον βοηθήσει να επιλέξει μία λύση.

Part 3

Ο υποψήφιος παρουσιάζει στον εξεταστή την επιλογή/λύση στο πρόβλημα που συζητήθηκε στο 2ο μέρος, την οποία θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Παράλληλα παραθέτει τα επιχειρήματα του, αιτιολογώντας την απόφασή του.

Part 4

O εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον υποψήφιο και ακολουθεί μία συζήτηση μεταξύ τους σχετικά με το γενικό θέμα της συζήτησης του 2ου και 3ου μέρους.

 

 

βαθμολογία ecce-ecpe

 

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

 

ECPE TEST

 

 

To ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan είναι η εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English).

 

 

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη : Listening (Ακουστικό-Κατανόηση Προφορικού Λόγου), GCVR (Grammar-Close-Vocabulary-Reading), Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) και Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

 

Listening

 

Αποτελείται από 3 μέρη (parts) – συνολικά 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατάνε σημειώσεις στο φυλλάδιο καθώς ακούνε. Σημειώνονται οι απαντήσεις στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων, όχι στο δοκιμαστικό φυλλάδιο. Πρέπει να σημειώσετε A, B, C ή D.

Διάρκεια: 50 λεπτά

Βαθμολογία: Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

 

Το Listening ECPE αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις. Αξιολογεί την ικανότητα ενός εξεταζόμενου να κατανοεί την ομιλία σε δημόσια, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν σύντομες συνομιλίες μεταξύ δύο ατόμων, σύντομα σχόλια ή ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση. Το περιεχόμενο καλύπτει μια ποικιλία δεξιοτήτων ακρόασης.

 

Part 1

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο. Το 1ο Μέρος ακούγεται μία φορά.

20 Ερωτήσεις

 

Part 2

3 σύντομες ομιλίες πάνω σε διαφορετικά θέματα, ακολουθούμενες από 6 ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσει κάθε συνομιλία, υπάρχει χρόνος 30 δευτερολέπτων για προεπισκόπηση των ερωτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους είναι 18 και ακούγεται μία φορά.

18 Ερωτήσεις

 

Part 3

2 ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Πριν ξεκινήσει κάθε ομιλία, υπάρχει χρόνος 30 δευτερολέπτων για προεπισκόπηση των ερωτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του τρίτου μέρους είναι 12 και ακούγεται δύο φορές.

12 Ερωτήσεις

 

 

GCVR

 

GCVRΓραμματική (Grammar), Κείμενα με κενά (Close), Λεξιλόγιο (Vocabulary), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Διάρκεια: 55 λεπτά.

Βαθμολογία: Συνολικά 70 ερωτήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

Grammar: 16 items

Cloze: 20 items

Vocabulary: 16 items

Reading: 3 texts with 18 items in total

 

 

Grammar (Γραμματική)

16 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Close (Κείμενο με κενά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 20 κενά στο σύνολο, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

Vocabulary (Λεξιλόγιο)

16 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για την κάθε ερώτηση.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
3 κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές, σύνολο 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Writing

 

Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)

Διάρκεια: 45 λεπτά.

 

Δίνονται 2 θέματα τύπου έκθεση ιδεών/δοκίμιο/γράμμα/πρόταση/άρθρο και ο υποψήφιος επιλέγει το ένα που θα πρέπει να αναπτύξει. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις για κοινωνικά ζητήματα.

 

Topic 1: Proposal/Article

Topic 2: Essay

Task requirement: Write one response considering and presenting multiple points of view.

Clues/Ideas given: Yes (use at least one!)

 

 

Speaking

 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Δύο ή Τρεις υποψήφιοι – δύο εξεταστές, 5 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 25 -35 λεπτά.

 

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.

 

Part 1

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τοv ένα εξεταστή σε κάθε ένα από τους δύο υποψήφιους ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το γενικότερο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα μέρη.

Part 2

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται πως είναι μέλη μίας επιτροπής και στον καθένα δίνεται από μία καρτέλα με σύντομες πληροφορίες για δύο εναλλακτικές που έχουν οι υποψήφιοι. Έχουν στη διάθεσή τους 2-3 λεπτά για να διαβάσουν τις πληροφορίες και να οργανώσουν τη σκέψη τους ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις επιλογές τους. Στη συνέχεια κάνουν μία σύντομη παρουσίαση/περίληψη των επιλογών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ο άλλος υποψήφιος μπορεί να κρατάει σημειώσεις. Μετά την παρουσίαση ο δεύτερος υποψήφιος κάνει μία σύντομη εισήγηση για το ποία επιλογή από αυτές που άκουσε είναι η καλύτερη. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο υποψήφιο. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 3

Σε αυτό το μέρος ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει στον άλλο την επιλογή που θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι συνομιλούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Σκοπός τους είναι να καταλήξουν σε μία από τις δύο επιλογές που έχουν προτείνει, αιτιολογώντας την απόφασή τους. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 4

Στο μέρος αυτό ο πρώτος εξεταστής συστήνει το δεύτερο εξεταστή στους δύο υποψήφιους. Ο δεύτερος εξεταστής έχει το ρόλο ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου (πχ πρόεδρος της επιτροπής στην περίπτωση μας). Οι δύο υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν δύο λόγους ο καθένας για την τελική επιλογή που έχουν κάνει και να υπερασπιστούν την επιλογή τους. Οι υποψήφιοι έχουν ένα διάστημα 2-3 λεπτών να ετοιμάσουν την παρουσίαση της τελικής τους επιλογής. Εδώ επιτρέπεται πλέον ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου. Η προετοιμασία της παρουσίασης δε βαθμολογείται, αλλά οι δύο υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν Ελληνικά.

Part 5

O δεύτερος εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον κάθε υποψήφιο σχετικά με τους λόγους που παρουσίασαν στο Part 4 ώστε να αιτιολογήσουν και να υπερασπιστούν την επιλογή τους.

 

 

 

 

Σύμφωνα με τoν τρόπο βαθμολόγησης του ECCE & του ECPE, ο υποψήφιος θεωρείται πως πέτυχε στις εξετάσεις εφόσον συγκεντρώσει 65% (ή 650/1000) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των επιμέρους τμημάτων της εξέτασης.

 

Έτσι, αν ο υποψήφιος έχει ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ άνω του 65% (ή 650/1000) σε Listening / GCVR / Writing / Speaking θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις, ακόμα και αν σε κάποιο από αυτά τα μέρη έχει κάτω του 60%.

 

 

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

Υπάρχουν οι εξής κλίμακες:

 

840-1000: Honors (H)

750-835: Pass (P)

650-745: (Low Pass)

610-645: (Borderline Fail)

0-605: (Fail)

 

 

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω video πώς υπολογίζουμε το μέσο όρο των πιστοποιητικών!

 

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

 

 

Bαθμολογία Ecce Ecpe!

 

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου, είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων!

 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Επικοινωνία, δε σταματάμε ποτέ την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας , αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Αν θέλεις και εσύ να μην χάνεις κανένα νέο αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, δεν έχεις παρά να εγγραφείς δωρεάν στο Newsletter μας!

 

 

 

 

9 + 15 =

Τελευταία Νέα

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο και παραλία Καραθώνα! Κυριακή 16 Ιουνίου 2024   Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε μια υπέροχη μονοήμερη εκδρομή που έχουμε οργανώσει στις 16 Ιουνίου, με προορισμό το μαγευτικό Ναύπλιο και την εκπληκτική Παραλία του Καραθώνα.  ...

Διαβάστε Περισσότερα
Διαγωνισμός Video Clip

Διαγωνισμός Video Clip

Διαγωνισμός Video Clip για το Τραγούδι της Επικοινωνίας!   Ετοιμαστείτε για να ξεδιπλώσετε τη δημιουργικότητά σας και να δείξετε το ταλέντο σας! Το φροντιστήριο μας διοργανώνει έναν συναρπαστικό διαγωνισμό video clip με θέμα το "Τραγούδι της Επικοινωνίας"!  ...

Διαβάστε Περισσότερα
Passive voice – Causative

Passive voice – Causative

Passive voice   Χρησιμοποιούμε παθητική φωνή για να μιλήσουμε για το αντικείμενο (πρόσωπο ή πράγμα) που δέχεται μία πράξη.   Στην παθητική φωνή θυμόμαστε 2 βασικούς κανόνες:   Το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο, το υποκείμενο ποιητικό αίτιο.   John...

Διαβάστε Περισσότερα