Ενημέρωση για τη λειτουργία του Φροντιστηρίου.

Οδηγίες για το Writing

Πληρωμή Διδάκτρων

Play Quizlet

Play Gimkit

Webkids Interactive Practice

Test/Ορθογραφία

Ψηφιακή βιβλιοθήκη Burlington

Students Blog

English Video Lessons

Αίθουσα 1

Αίθουσα 3

Αίθουσα 4

Αίθουσα 5

Αίθουσα 6

Αίθουσα 8

Αίθουσα 9

Αίθουσα 10

Αίθουσα 11

Βιωματικά Μαθήματα

Ψηφιακή Αίθουσα Γραμματείας του φροντιστηρίου μας

ΑΓΓΛΙΚΑ

Πρόγραμμα Pre Junior

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Pre Junior
1&2

5:30-7:00

ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

Πρόγραμμα Junior A

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

JA 1 

5:30-7:00

ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

JA 4

5:30-7:00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

JA 1 

5:30-7:00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

JA 4

5:30-7:00

ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

JA 2

5:30-7:00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

JA 5

5:30-7:00

ΕΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

JA 2

5:30-7:00

ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

JA 5

5:30-7:00

ΒΙΚΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

JA 3

5:30-7:00

ΕΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

JA 6

5:30-7:00

ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

JA 3

5:30-7:00

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

JA 6

5:30-7:00

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

JA 7

5:30-7:00

BIKY
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

JA 7

5:30-7:00

ΕΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Πρόγραμμα Junior B

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

JB 1 

5:30-7:00

ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

JB 4

5:30-7:00

ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

JB 1 

5:30-7:00

ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

JB 4

5:30-7:00

ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

JB 2

5:30-7:00

ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

JB 5

5:30-7:00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

JB 2

5:30-7:00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

JB 5

5:30-7:00

ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

JB 3

5:30-7:00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

JB 6

5:30-7:00

ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

JB 3

5:30-7:00

ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

JB 6

5:30-7:00

ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

JB 8

5:30-7:00

ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

JB 7

5:30-7:00

ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

JB 8

5:30-7:00

ΕΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

JB 7

5:30-7:00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Πρόγραμμα Senior A

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

SA 1 

7:00-8:45


ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

SA 4

7:00-8:45


ΒΙΚΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

SA 1 

7:00-8:45


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

SA 4

7:00-8:45


ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

SA 2

7:00-8:45


ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

SA 5

7:00-8:45


ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

SA 2

7:00-8:45


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

SA 5

7:00-8:45


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

SA 3

7:00-8:45


ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

SA 6

7:00-8:45


ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

SA 3

7:00-8:45


ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

SA 6

7:00-8:45


ΒΙΚΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Πρόγραμμα Senior B

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

SB 1 

7:00-8:45


ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

SΒ 4

7:00-8:45


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΒ 1 

7:00-8:45


ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

SΒ 4

7:00-8:45


ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

SΒ 2

7:00-8:45


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΒ 5

7:00-8:45


ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

SΒ 2

7:00-8:45


ΕΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΒ 5

7:00-8:45


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΒ 3

7:00-8:45


ΛΕΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10

SΒ 6

7:00-8:45


ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

SΒ 3

7:00-8:45


ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

SΒ 6

7:00-8:45


ΣΤΕΛΛΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Πρόγραμμα Senior C

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

SC 1 

7:00-8:45


ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

SC 3

7:00-8:45


ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

SC 1 

7:00-8:45


ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

SC 3

7:00-8:45


ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

SC 2

7:00-8:45


ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

SC 4

7:00-8:45


ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

SC 2

7:00-8:45


ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

SC 4

7:00-8:45


ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Πρόγραμμα Senior D

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

SD 1 

4:00-5:30


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

SD 3

4:00-5:30

ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

SD 1 

4:30-7:00


ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SD 3

4:30-7:00

ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SD 2

8:45-10:15


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SD 4

8:45-10:15

ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SD 2

7:00-9:30


ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SD 4

7:00-9:30

ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SD 5

4:00-5:30


ΝΙΚΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9


SD 5

4:30-7:00


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Πρόγραμμα Senior E

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

SΕ 1 

4:30-7:00


ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SΕ 3

4:30-7:00

ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SΕ 1 

4:00-5:30


ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΕ 3

3:30-5:00

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

SΕ 2

7:00-9:30


ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SΕ 4

7:00-9:30

ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 6

SΕ 2

8:45-10:15


ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

SΕ 4

8:45-10:15

ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

Πρόγραμμα Proficiency

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

PROF 1A

8:45-10:45


ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11

PROF 1Β

8:45-10:45

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

PROF 1A

8:45-10:45

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

PROF 2A

3:00-5:00

ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

PROF 2A

3:30-5:30


ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

PROF 1C

8:45-10:45

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

PROF 1Β

8:45-10:45

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 9

PROF 2Β

8:45-10:45

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 10


PROF 2Β

8:45-10:45

ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

PROF 1C

8:45-10:45

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Βιωματικά Αγγλικά

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Βιωματικά 1

5:00-06:00

ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Βιωματικά 1

13:00-14:00

ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Βιωματικά 2

6:00-07:00


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Βιωματικά 2

14:00-15:00


ΣΟΦΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 8

Ψηφιακή Αίθουσα Γραμματείας του φροντιστηρίου μας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Πρόγραμμα Γερμανικών

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

G 1

5:00-6:30

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

G 5

10:00-12:00

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

G 2

3:30-5:00

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4


G 3

6:30-8:00

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

G 4

8:15-10:00

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 4

ΓΑΛΛΙΚΑ

Πρόγραμμα Γαλλικών

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

COURS 1

5:00-6:30

ΜΠΕΤΤΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

COURS 2

6:30-8:00

ΜΠΕΤΤΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

COURS 3

3:30-5:00

ΜΠΕΤΤΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

COURS 5

8:00-10:00

ΜΠΕΤΤΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 5

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Πρόγραμμα Κινέζικων

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΚΙΝΕΖΙΚΑ 2

4:00-6:00

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Οδηγίες για τα on line μαθήματα από υπολογιστή

 

Οδηγίες για τα on line μαθήματα από κινητό

 

Ψηφιακή Αίθουσα Γραμματείας του φροντιστηρίου μας

Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν online τα μαθήματα πρέπει να κάνουν τα παρακάτω βήματα ώστε να εγκαταστήσουν το πρόγγραμμα της Διαδικτυακής τους τάξης.

 • Αρχικά πατάμε πάνω στο όνομα του καθηγητή, την αντίστοιχη μέρα και ώρα που έχουμε μάθημα. Άν για παράδειγμα έχετε μάθημα την Τρίτη 6:30-8:15 και είστε στο τμήμα SC3 ή SC4, θα πατήσετε πάνω στο όνομα του κ. Βαγγέλη στο αντίστοιχο κουτάκι του πίνακα.

 

 • Στην συνέχεια θα ανοίξει το σχετικό link που θα χρησιμοποιήσεις, για να κάνεις λήψη του προγράμματος που θα σου επιτρέψει να συμμετέχεις στο μάθημα.

 

 • Μόλις ανοίξει το link στον Browser κάνεις κλικ στο Download & Run Zoom και θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία λήψης στον υπολογιστή σου. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.

 

 • Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα σου ζητάει να τρέξεις (Run) το πρόγραμμα ώστε να γίνει η εγκατάσταση του και να ξεκινήσεις να παρακολουθείς το μάθημα.

Μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό

 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να βάλεις το όνομα σου και να κάνεις κλικ στο “Join” για να μπεις στη Διαδικτυακή τάξη και να παρακολουθήσεις το μάθημα.

Μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό

 

 • Στη συνέχεια ένα παράθυρο θα εμφανιστεί ενημερώνοντας για την ώρα του μαθήματος που συμμετέχεις. Θα μεταφερθείς αυτόματα στο περιβάλλον της Διαδικτυακής τάξης και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κλικάρεις το “Join audio conference by computer”. Προτείνουμε να κάνεις κλικ στο Automatically join audio by compruter when joining a meeting ώστε να μην εμφανιστεί το παράθυρο αυτό την επόμενη φορά που θα συμμετέχεις σε ένα από τα μαθήματα μας.

Μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό

 • Πλέον θα πρέπει να είσαι στην αίθουσα αναμονής της Διαδικτυακής τάξης και θα δεις την παρακάτω οθόνη με τις πληροφορίες του μαθήματος.

Μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό

 • Στο τέλος του Meeting θα γίνει αυτόματη έξοδος από το περιβάλλον παρακολούθησης του μαθήματος και θα εμφανιστεί το παράθυρο που θα σε ενημερώνει ότι το μάθημα έληξε.

Πληροφορίες προς τους γονείς των μαθητών μας.

 • Κατά την διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος, καλό θα ήταν να υπάρχει και η δική σας επιτήρηση από το σπίτι για την σωστή και ομαλή λειτουργρία του μαθήματος.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την εγκατάσταση του προγράμματος και την σύνδεση σας στις ψηφιακές μας τάξεις, μπορείτε να καλέστε στην γραμματεία μας στο 210-21.39.438. Τα κορίτσια μας θα σας κατευθύνουν για το τι πρέπει να κάνετε. Αν παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να περάσετε από το φροντιστήριο μαζί με την συσκευή σας και να σας την σετάρουμε εμείς.
 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ κανένα πρόβλημα σχετικά με κρούσμα! Τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού στο χώρο του φροντιστηρίου μας, καθώς και στα σχολικά μας οχήματα και θα πραγματοποιηθεί προληπτική απολύμανση σε όλους τους χώρους του φροντιστηρίου!
 • Πραγματοποιείται επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. θρανία, καρέκλες, πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.).
 • Επαρκής αερισμός και καθαριότητα των τάξεων και των οχημάτων πριν και μετά την προσέλευση των μαθητών.

Είναι κατανοητό να αισθάνεστε ανησυχία με όλα αυτά που ακούτε. Συνιστούμε την ψυχραιμία μαθητών και γονέων. Θα αντιμετωπίσουμε μαζί τις δυσκολίες αυτής της κατάστασης με ψυχραιμία και υπευθυνότητα!

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Αυτό φυσικά σημαίνει οτι και το φροντιστήριο μας θα παραμείνει κλειστό, όλο αυτό το διάστημα, και θα ισχύσουν όλα τα μέτρα ανά τάξη που σας έχουμε ήδη ανακοινώσει!

Τα μαθήματα μας θα γίνονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά!

Τα on line μαθήματα θα γίνονται μέσω του προγράμματος zoom. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα on line μαθήματα στις ψηφιακές μας τάξεις, είναι να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα zoom.

Δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να συνδεθείτε στις Online αίθουσες διδασκαλίας μας από υπολογιστή πατώντας ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να συνδεθείτε στις Online αίθουσες διδασκαλίας μας από κινητό ή tablet πατώντας ΕΔΩ

Όχι το πρόγραμμα των μαθημάτων παραμένει το ίδιο για όλα τα τμήματα.

Από την πρώτη στιγμή ανακοινώσαμε ότι εγγυόμαστε για την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, με μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε με σύνεση και αίσθημα ευθύνης. Επειδή δεν είναι σαφές από το υπουργείο Παιδείας, το πότε θα ξανα ανοίξουν τα σχολεία, τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά!

Θα αναπληρωθούν μόνα τα μαθήματα που χάθηκαν τις πρώτες μέρες της αναστολής λειτουργείας του φροντιστηρίου μας.

Η γραμματεία μας θα λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 20:30.
Τα κορίτσια μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για πληρωμές, πληροφορίες, να σας εξηγήσουν πως να χρησιμοποιήσετε το Classter ή το Zoom.
Ακόμη μπορείτε να φέρετε τη συσκευή σας και να σας την ετοιμάσουμε για τα online μαθήματα.

Δημιουργήσαμε και διαδικτυακή αίθουσα για τη γραμματεία μας, για να μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά μαζί μας, για οτιδήποτε και αν χρειαστείτε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε τον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Το φροντιστήριο μας, σας δίνει την δυνατότητα με εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε για την πληρωμή των μαθημάτων, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τρόπους ΕΔΩ.

Ψηφιακή Αίθουσα Γραμματείας

Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε!!!

Ασπίδα μας η γνώση !!!