Preliminary English Test (PET)

Preliminary English Test (PET)

CambridgeEnglish_Ribbon Η εξέταση ΡΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Μέσα από μια δημοφιλή μέθοδο ανάπτυξης και βελτίωσης των γλωσσικών ικανοτήτων που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πρακτικής εξάσκησης σε πολυάριθμες καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με τη δουλειά, τις σπουδές και την αναψυχή, προετοιμάζεστε για την εξέταση με τρόπο λειτουργικό, ευχάριστο και ρεαλιστικό. Το ΡΕΤ αντικατοπτρίζει τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή.

 

Είναι το ΡΕΤ η εξέταση για εσας;

 • Επικοινωνείτε με ευχέρεια στα αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις;
 • Διαβάζετε απλά κείμενα ή άρθρα περιοδικών;
 • Συντάσσετε επιστολές που αφορούν σε γνωστά/συνηθισμένα θέματα;

Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων στο οποίο στοχεύετε, τότε το ΡΕΤ είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το ΡΕΤ;

Η απόκτηση του ΡΕΤ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Το πιστοποιητικό ΡΕΤ ισχύει εφ’όρου ζωής. Το ΡΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί αναγνωρίζουν επίσημα το ΡΕΤ ως ένα βασικό πιστοποιητικό Αγγλικών.
 • Παρότι το ΡΕΤ είναι πιστοποιητικό γνώσεων βασικού επιπέδου, σας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας στη χρήση των Αγγλικών και αποτελεί ένα ιδανικό βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως το First Certificate in English (FCE).
 • Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του PΕΤ σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Η εξέταση ΡΕΤ χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.
 • Επειδή η εξέταση ΡΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

pet-preliminary-english-test-logo2Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό PΕΤ;

Το ΡΕΤ κατατάσσεται στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες Γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση. Στο επίπεδο Β1 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:

 • Κατανοεί το κύριο νόημα οδηγιών ή δημοσίων ανακοινώσεων
 • Χειριστεί τις περισσότερες καταστάσεις που θα βιώσει ταξιδεύοντας σε μία αγγλόφωνη χώρα
 • Κάνει απλές ερωτήσεις και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις επαγγελματικού ενδιαφέροντος
 • Συντάσσει επιστολές επάνω σε γνωστά θέματα.

Η προετοιμασία σας για την εξέταση ΡΕΤ σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Η εξέταση

Η εξέταση ΡΕΤ απαρτίζεται από τρεις ενότητες- Reading/Writing, Listening και Speaking:

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να χειριστείτε άγνωστες λέξεις και δομές με βάση κάποια στρατηγική σε μια ποικιλία ασκήσεων που περιλαμβάνει σύνταξη σύντομου μηνύματος, έκθεσης ή κάποιας επιστολής 100 περίπου λέξεων καθώς και μία άσκηση παράθεσης της σημασίας κάποιας πρότασης με εναλλακτικό τρόπο.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να κατανοήσετε ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και διαλόγους πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Θα πρέπει να είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να αξιολογείτε τις στάσεις και τις προθέσεις των ομιλητών.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συζήτηση κάνοντας απλές ερωτήσεις και απαντώντας αντίστοιχα αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειές σας. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων.

Παροχές για υποψηφίους

Όπως συμβαίνει με όλα τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL, υπάρχει στη διάθεσή σας μία μεγάλη γκάμα βοηθητικού υλικού για την προετοιμασία σας για την εξέταση του ΡΕΤ. Μπορείτε να προετοιμαστείτε και μόνοι σας – ωστόσο αρκετοί υποψήφιοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων που προσφέρονται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Σχολεία. Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα βιβλίων και άλλων βοηθημάτων για να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία σας για την εξέταση. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο κοντινότερό σας βιβλιοπωλείο.

Βαθμολόγηση

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 25% επί του συνολικού βαθμού. Υπάρχουν δύο βαθμίδες επιτυχίας, οι Pass και Pass with Merit. Οι υποψήφιοι που δεν φτάνουν κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες κατατάσσονται στις βαθμίδες Narrow Fail ή Fail. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο απόδοσης για κάθε εξεταστική ενότητα. Πιστοποιητικά απονέμονται σε υποψηφίους που κατατάσσονται μεταξύ των βαθμίδων Pass και Pass with Merit. Τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL ισχύουν εφ’όρου ζωής. Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματά σας, απευθυνθείτε στο κέντρο μέσω του οποίου δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις