Michigan Proficiency (ECPE) – Συμβουλές για τις εξετάσεις

από | Ιούν 30, 2020

Michigan Proficiency (ECPE) – Συμβουλές για τις εξετάσεις

Αν θέλεις πραγματικά να περάσεις τις εξετάσεις ECPE – MICHIGAN PROFICIENCY, η οργάνωση της δουλειάς σου είναι το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας σου. Να μάθεις δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιείς το χρόνο και την ενέργειά σου με αποτελεσματικότητα ,ώστε να επιτύχεις τον στόχο σου!

Ακολουθούν χρήσιμα tips και συμβουλές που θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία των εξετάσεων του ECPE.

Tο πιστοποιητικό ECPE (Proficiency) είναι ένα επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας από το Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ιδιωτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, κλπ.).

Δομή και Περιεχόμενο

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Proficiency Michigan ECPE, περιλαμβάνει τέσσερις τομείς εξέτασης:

 1.  Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing),
 2.  Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening),
 3.  Κατανόηση γραπτού λόγου – Κείμενο με Κενά – Λεξιλόγιο – Γραμματική (GCVR) και
 4.  Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking).

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening, και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα με διάρκεια εξετάσεις περίπου 140 λεπτά . Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση (Speaking), πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία με διάρκεια εξετάσεις περίπου 25-35 λεπτά.

Έκθεση (Writing) χρόνος 30 λεπτά.

Δίνονται 2 θέματα τύπου έκθεση ιδεών/δοκίμιο/γράμμα και ο υποψήφιος επιλέγει το ένα που θα πρέπει να αναπτύξει σε 250-300 λέξεις εντός 30 λεπτών. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις για κοινωνικά ζητήματα. Πρέπει να έχετε κατανοήσει το θέμα προκειμένου να μη βγείτε εκτός θέματος.

ECPE Writing

Παράδειγμα 1

Most city residents would like to have an efficient public transportation system and a good network of roads.
However, it is expensive to have both. Which do you think is more important: efficient public transport or good
roads that allow people to drive easily around the city? Give reasons to support your opinion.

Παράδειγμα 2

In some countries, workers are required by law to retire at a certain age. However, some people argue that workers should be allowed to work for as long as they want to. Do you think there should be a mandatory retirement age? Give reasons for your answer.

Μία καλή έκθεση για το ECPE πρέπει να περιλαμβάνει δύο ή τρεις «καλές» ιδέες, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν σε αντίστοιχες παραγράφους στο κύριο μέρος της έκθεσης. Οι ιδέες αυτές πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά και με τη σωστή σειρά στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Αναπτύξτε τις βασικές σας ιδέες. Σε αυτού του είδους τις εκθέσεις όπως είναι η έκθεση για το ECPE, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι παράγραφοι να μην είναι τίποτα παραπάνω από μία λίστα επιχειρημάτων τα οποία δεν συνδέονται στενά με το θέμα.

Αντί να παραθέσετε πολλές ιδέες χωρίς να τις αναπτύξετε, είναι σαφώς προτιμότερο να επιλέξετε μία ή δύο ιδέες για κάθε παράγραφο και στη συνέχεια να τις αναπτύξετε, αναφέροντας – για παράδειγμα – τις συνέπειες, τις προϋποθέσεις ή τις δυσκολίες του να υλοποιηθεί η ιδέα.

Θυμηθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας μισή ώρα. Φροντίστε να σας μείνουν 2-5 λεπτά στο τέλος προκειμένου να ελέγξετε το γραπτό σας για τυχόν απροσεξίες ή παραλείψεις λόγω βιασύνης. Το όριο λέξεων υπάρχει για να τηρείται. Μία ουσιώδης απόκλιση από το όριο λέξεων (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) τιμωρείται σε επίπεδο βαθμολογίας.

Άρα ανακεφαλαιώνοντας :

 1. Αφιερώνουμε λίγα λεπτά επιλέγοντας το θέμα που έχουμε τις περισσότερες ιδέες και δημιουργούμε μια λίστα με ιδέες που αισθανόμαστε ο,τι μπορούμε να τις επεκτείνουμε καλύτερα παρουσιάζοντας μια ισορροπημένη άποψη.
 2. Η προσεκτική ανάγνωση του θέματος είναι η μισή έκθεση. Βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει το θέμα και πως ότι γράφετε είναι σχετικό μ’ αυτό.
 3. Είναι πολύ πιο βολικό να κάνουμε 4 παραγράφους και να δίνουμε έμφαση στις δυο μεσαίες, δηλαδή σε αυτές του κυρίως θέματος. Γράφουμε τουλάχιστον 280-300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων μια παράγραφο εισαγωγής, δύο για το κυρίως σώμα και μια για το συμπέρασμα.
 4. Αναλύουμε και εξηγούμε την άποψη μας χρησιμοποιώντας παραδείγματα.
 5. Συνοψίζουμε με ότι έχουμε ήδη δηλώσει στην παράγραφο 2 και 3 και δηλώνουμε σαφώς την άποψή μας χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.
 6. Χρησιμοποιούμε επίσημο λεξιλόγιο, όχι δηλαδή λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή μας επικοινωνία.
 7. Δεν χρησιμοποιούμε συντομογραφίες και σύντομους τύπους, π.χ. cannot και όχι can’t
 8. Χρησιμοποιούμε περίπλοκη σύνταξη, π.χ. απρόσωπη σύνταξη, παθητική φωνή, αντιστροφή, εναντίωση, έμφαση. Δίνουν επίσημο τόνο και δείχνουν πως ξέρουμε να χειριζόμαστε την γλώσσα.
 9. Χρησιμοποιούμε συνδετικές λέξεις και εκφράσεις, π.χ. to begin with, furthermore, moreover, as a result, all in all κλπ. Αυτά βοηθούν στην οργάνωση της έκθεσης αλλά και στην ομαλή συνέχεια και συνοχή της.
 10. Γράφουμε σε blocked paragraphs, δηλαδή ξεκινάμε από την άκρη της σελίδας και αφήνουμε κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφους. Έτσι οι παράγραφοι είναι ευδιάκριτα χωρισμένες και το κείμενό σας θα είναι ευανάγνωστο.
 11. Φροντίζουμε να μας απομείνουν 2-5 λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος μας, για να ελέγξουμε την γραμματική και το λεξιλόγιο μας και διορθώνουμε όπου χρειάζεται.
 12. Αν ο χρόνος τελειώσει, ολοκληρώνουμε την πρόταση μας προσπαθώντας να γράψουμε μια καταληκτική πρόταση.
 13. Το κλειδί για να φτάσουμε στο σημείο να γράφουμε καλές εκθέσεις εντός του προβλεπόμενου χρόνου, είναι η σωστή καθοδήγηση και η εξάσκηση.

 

 

Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening) χρόνος 35-40 λεπτά

Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι, ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους, από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

Το listening αποτελείται από 3 μέρη.

 1. To πρώτο μέρος της ακουστικής εξέτασης περιλαμβάνει σύντομο ηχογραφημένο διάλογο, ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο ή που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν. Είναι σημαντικό να μην μείνετε πίσω στις ερωτήσεις. Αν δεν καταλάβετε αυτό που ακούσατε σε ένα διάλογο, βάλτε μία απάντηση στην τύχη και προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. Το να θυσιάσετε 1-2 ερωτήσεις με αυτό τον τρόπο είναι αποδεκτή πρακτική.
 2. To δεύτερο μέρος της εξέτασης του ECPE περιλαμβάνει ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση. Ισχύουν τα ίδια με αυτά που αναφέραμε παραπάνω.
 3. Για να βελτιώσετε την κατανόηση Αγγλικών της καθομιλουμένης, συνιστούμε την παρακολούθηση ταινιών με Αμερικανικές προφορές.
 4. Το 3ο μέρος της εξέτασης είναι και το μόνο που περιλαμβάνει εκτεταμένους διαλόγους. Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.Οι οδηγίες του ECPE για το τρίτο μέρος αναφέρουν πως οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις. Υπάρχει χώρος για αυτό στο έντυπο με τα θέματα.
 5. Να θυμάστε όταν κρατάτε σημειώσεις να χρησιμοποιείτε τον πιο σύντομο τρόπο γραφής και σύμβολα αντί για ολόκληρες λέξεις ή προτάσεις.
 6. Το να κρατάτε σημειώσεις μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε αυτό που ακούτε τη δεδομένη στιγμή. Αντί να πανικοβληθείτε για το πόσο δύσκολο θα είναι να θυμάστε τα πάντα αργότερα.
 7. Μία συμβουλή είναι να αγνοήσετε τις επιλογές της απάντησης και απλά να προσπαθήσετε να εντοπίσετε και να θυμάστε τα σημεία τα οποία είναι τα πλέον σημαντικά.
 8. Μία άλλη τεχνική είναι να δείτε τις επιλογές των απαντήσεων ενώ ακούτε το διάλογο και να προσπαθήσετε να τις συνδέσετε με αυτό που ακούτε.
 9. Να θυμάστε ο,τι δεύτερο άκουσμα της εξέτασης δεν υπάρχει.
 10. Μπορεί το listening του Michigan να είναι μία βατή και απλή ως προς τη δομή της εξέταση αλλά μην το υποτιμάτε.

 11. Το σημαντικότερο όλων είναι η απόλυτη συγκέντρωση από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εξέτασης.
 12. Θυμηθείτε επίσης ότι, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέρη της εξέτασης, το να βελτιωθείτε στο listening είναι περισσότερα θέμα εξάσκησης και λιγότερο θέμα διδασκαλίας.

 

Γραμματική – Κείμενο με Κενά – Λεξιλόγιο – Κατανόηση γραπτού λόγου (GCVR) 75 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή). Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Cloze (πολλαπλή επιλογή). Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή). Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή). Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές.

Χρήσιμα tips για το GCVR :

 1. Στο σημείο αυτό του ECPE εξετάζεται η γραμματική και το λεξιλόγιο του υποψηφίου και αποτελείται αποκλειστικά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και στην τύχη. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις.
 2. Μπορεί να μην ξέρετε τη σωστή απάντηση σε μία ερώτηση είναι όμως πολύ πιο χρήσιμο να ξέρετε ποίες απαντήσεις είναι σίγουρα λάθος.
 3. Περιορίζοντας τις πιθανές επιλογές απαντήσεων, αυξάνετε τις πιθανότητες σας η τελική σας επιλογή να είναι η σωστή απάντηση.
 4. Αφού έχετε αποφασίσει σχετικά με την απάντηση, διαβάστε το σύνολο της πρότασης ή το σύντομο διάλογο μια φορά, για να δείτε αν η επιλογή σας ακούγεται σωστά.
 5. Να διαβάζετε πάντα όλη την πρόταση και μην σταματάτε στο κενό. Τι έρχεται πριν και μετά το κενό είναι το κλειδί για την εύρεση της σωστής απάντησης. Μερικές φορές περισσότερες από μία απαντήσεις είναι γραμματικά σωστές, αλλά μόνο μία είναι η κατάλληλη.
 6. Τα κείμενα είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι που δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς αυτό που αναφέρεται στο κείμενο, είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν λάθος απάντηση. Συνεπώς είναι καλή ιδέα να διαβάσετε γρήγορα μία-δυο φορές το κείμενο πρώτα, ώστε να έχετε μία εικόνα του θέματος που πραγματεύεται.
 7. Να είστε προετοιμασμένοι να συναντήσετε κάποιες λέξεις που δεν έχετε συναντήσει ποτέ. Ενώ προσπαθείτε (όλο το διάστημα πριν τις εξετάσεις ) να «χτίσετε» το λεξιλόγιο σας, να έχετε πάντα στο μυαλό σας πως αν και τα κείμενα περιέχουν συνήθως ορολογία, τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, το λεξιλόγιο στο GCVR είναι γενικού περιεχομένου. Γενικά, σκεφτείτε και απαντήστε με ψυχραιμία και λογική.

 8. Τα τέσσερα κείμενα στο ECPE είναι σχετικά σύντομα. Διαβάστε τα. Διαβάστε και την ερώτηση και ξαναγυρίστε πίσω στο κείμενο για να εντοπίσετε την απάντηση. Μην διαβάζετε τις επιλογές που έχετε για απαντήσεις ακόμη. Αφού εντοπίσετε την απάντηση στο κείμενο, διαβάστε τις τέσσερις επιλογές για να δείτε ποια είναι πιο κοντά στο νόημα του κειμένου. Εάν είστε μεταξύ δύο απαντήσεων, πηγαίνετε πίσω στο μέρος του κειμένου και συγκρίνετε για να πάρετε την τελική σας απόφαση.
 9. Οι ασκήσεις κατανόησης στην ουσία εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου να κατανοήσει κάτι άγνωστο σε αυτόν, και αυτό είναι που χρειάζεται να εξασκήσετε πριν την εξέταση.
 10. Να διαβάζετε κείμενα που φτάνουν στο όριο της κατανόησης σας και να προσπαθείτε να καταλάβετε το νόημά τους. Δεν πρέπει όμως να απομνημονεύσετε όλους τους νέους τεχνικούς όρους. Η εξέταση του Proficiency είναι μία εξέταση Γενικών Αγγλικών και όχι ορολογίας.
 11. Διαβάστε άρθρα τα οποία περιγράφουν τις τελευταίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, αυτά που απευθύνονται στο μέσο αναγνώστη.

 

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές- 5 στάδια (parts) εξέτασης.

Part 1

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τοv ένα εξεταστή σε κάθε ένα από τους δύο υποψήφιους ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το γενικότερο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα μέρη.

Part2

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται πως είναι μέλη μίας επιτροπής και στον καθένα δίνεται από μία καρτέλα με σύντομες πληροφορίες για δύο εναλλακτικές που έχουν οι υποψήφιοι. Έχουν στη διάθεσή τους 2-3 λεπτά για να διαβάσουν τις πληροφορίες και να οργανώσουν τη σκέψη τους ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις επιλογές τους. Στη συνέχεια κάνουν μία σύντομη παρουσίαση/περίληψη των επιλογών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ο άλλος υποψήφιος μπορεί να κρατάει σημειώσεις. Μετά την παρουσίαση ο δεύτερος υποψήφιος κάνει μία σύντομη εισήγηση για το ποία επιλογή από αυτές που άκουσε είναι η καλύτερη. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο υποψήφιο. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 3

Σε αυτό το μέρος ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει στον άλλο την επιλογή που θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι συνομιλούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Σκοπός τους είναι να καταλήξουν σε μία από τις δύο επιλογές που έχουν προτείνει, αιτιολογώντας την απόφασή τους. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 4

Στο μέρος αυτό ο πρώτος εξεταστής συστήνει το δεύτερο εξεταστή στους δύο υποψήφιους. Ο δεύτερος εξεταστής έχει το ρόλο ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου (πχ πρόεδρος της επιτροπής στην περίπτωση μας). Οι δύο υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν δύο λόγους ο καθένας για την τελική επιλογή που έχουν κάνει και να υπερασπιστούν την επιλογή τους. Οι υποψήφιοι έχουν ένα διάστημα 2-3 λεπτών να ετοιμάσουν την παρουσίαση της τελικής τους επιλογής. Εδώ επιτρέπεται πλέον ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου. Η προετοιμασία της παρουσίασης δε βαθμολογείται, αλλά οι δύο υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν Ελληνικά.

Part 5

O δεύτερος εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον κάθε υποψήφιο σχετικά με τους λόγους που παρουσίασαν στο Part 4 ώστε να αιτιολογήσουν και να υπερασπιστούν την επιλογή τους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προτεραιότητα στο speaking του ECPE έχει η ευχέρεια λόγου σε συνδυασμό με μία ταχύτητα ομιλίας . Μπορεί σε άλλα μέρη της εξέτασης οι “εξεζητημένες” λέξεις να παίζουν κάποιο ρόλο, στα προφορικά όμως δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε όλες τις “δύσκολες” λέξεις που μάθατε για το GCVR. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο. Είναι συχνά προτιμότερο για τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει πιο απλό λεξιλόγιο (σε λογικά πλαίσια), εάν αυτό τον διευκολύνει να μιλήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Πρέπει λοιπόν να εξασκηθείτε και να έχετε στο μυαλό σας τα εξής :

 1. Να είστε ο εαυτός σας.
 2. Να απευθύνετε ερωτήσεις στον εξεταστή στα πλαίσια μίας συζήτησης ανάμεσα σε τρία πρόσωπα.
 3. Να είστε σε θέση να μιλήσετε για 1-2 λεπτά non-stop (μονόλογος). Να αναλύσετε και να τεκμηριώσετε δεδομένα πάνω σε κάποιες επιλογές σας, αποφεύγοντας όμως τους μακροσκελής μονολόγους
 4. Να ρωτάτε τον παρτενέρ / συνεξεταζόμενο σας για τα ενδιαφέροντα, τους στόχους του κτλ.
 5. Να συζητάτε τα υπέρ και τα κατά διαφορετικών επιλογών με το συνομιλητή σας.
 6. Να ετοιμάσετε μία παρουσίαση μαζί με το συνομιλητή τους
 7. Να κρατάτε σημειώσεις όσο ο συνομιλητής / συνεξεταζόμενος σας παρουσιάζει τις επιλογές του.
 8. Αποφύγετε να προετοιμάσετε κάποια συνέντευξη. Οι εξεταστές δεν εντυπωσιάζονται από δυναμικές εισαγωγές απόψεων, όταν αυτό δεν μπορείτε να το στηρίξετε καθ΄όλη την διάρκεια της συνέντευξης σας. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο.
 9. Να μιλάτε με ολοκληρωμένες προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
 10. Η συζήτηση πρέπει να αποτελείται από πολλές σύντομες αλλαγές χρησιμοποιώντας φυσικά φράσεις του προφορικού λόγου στα αγγλικά όπως “absolutely”, “well, that may be the case but think of…”,”You may be right, but let’s not forget that…” , “After hearing about both candidates, I think I would choose….”.
 11. Εάν κάπου κολλήσετε, ξεκινήστε την πρόταση σας είτε αναδιατάσσοντας την σειρά των λέξεων ή βρίσκοντας άλλα λόγια. Αποφύγετε μεγάλες παύσεις.
 12. Να δείχνετε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι.

 

Παραδείγματα υποψηφίων

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα 2 υποψηφίων που προετοιμάζονταν για Michigan Proficiency ECPE Interview Speaking.

 

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου, είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του ecpe – michigan proficiency. Πηγαίνετε στις εξετάσεις έχοντας εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί μας. Δείτε επίσης και τα χρήσιμα tips που σας αναλύσαμε.

 

Η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία και η καλή προετοιμασία είναι σύμμαχοι σας στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων του Proficiency Michigan.

11 + 15 =

Τελευταία Νέα

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών   Σε κάθε αρχή σχολικής χρονιάς μεταξύ άλλων, υπάρχει και το άγχος για το φροντιστήριο ξένων γλωσσών των παιδιών μας. Ποιο να διαλέξω; Τι να προσέξω; Είναι το κόστος το μοναδικό κριτήριο επιλογής;   Πώς λοιπόν...

Διαβάστε Περισσότερα
Varia Lecto: Πως να παραγγείλετε τα βιβλία σας

Varia Lecto: Πως να παραγγείλετε τα βιβλία σας

Φέτος, για να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη και αποτελεσματική για όλους εσάς, έχουμε κάποιες αλλαγές στο πώς θα αποκτήσετε τα βιβλία:   Μπορούμε να σας στείλουμε τη λίστα των βιβλίων και να τα προμηθευτείτε από το αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο. Ή να επιλέξετε...

Διαβάστε Περισσότερα
ELT Excellence Awards 2023

ELT Excellence Awards 2023

ELT Excellence Awards 2023   Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για το σχολείο μας, να βρίσκεται στη λίστα των νικητών της ELT Excellence awards από την ELT News στην κατηγορία Teaching Very Young Learners(4-6), για 3 συνεχή χρονιά!!!     2023-Teaching Very...

Διαβάστε Περισσότερα