Key English Test (KET)

Key English Test (KET)

KETΗ εξέταση ΚΕΤ του Cambridge ESOL αποδεικνύει την ικανότητά σας ως υποψήφιοι να επικοινωνείτε, χρησιμοποιώντας ένα βασικό επίπεδο Αγγλικών μέσα σε καταστάσεις καθημερινότητας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Είναι το ΚΕΤ η εξέταση για εσάς;

Κατέχετε τις βασικές δεξιότητες στα Αγγλικά; Κατανοείτε απλά κείμενα; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσα από οικείες καταστάσεις; Αντιλαμβάνεστε τυποποιημένες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες; Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων που επιδιώκετε να αποκτήσετε, τότε το ΚΕΤ είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το ΚΕΤ

Η απόκτηση του ΚΕΤ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Το πιστοποιητικό ΚΕΤ ισχύει εφ’όρου ζωής.
 • Το ΚΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι οργανισμοί ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν επίσημα το ΚΕΤ ως ένα βασικό πιστοποιητικό Αγγλικών.
 • Αν και το ΚΕΤ είναι πιστοποιητικό γνώσεων βασικού επιπέδου, σας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας στη χρήση των Αγγλικών και αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Preliminary English Test (PET) και First Certificate in English (FCE).
 • Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης του ΚΕΤ σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά σας με αυτοπεποίθηση. Η εξέταση ΚΕΤ χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.
 • Επειδή η εξέταση ΚΕΤ καλύπτει και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – σας βοηθάει να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό ΚΕΤ;

Το ΚΕΤ τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση. Στο επίπεδο Α2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:

 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικές φράσεις και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
 • Μπορεί να συστηθεί και να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο
 • Συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και μιλούν αργά και καθαρά

Η προετοιμασία σας για την εξέταση ΚΕΤ σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση KET

Η εξέταση ΚΕΤ αποτελείται από τρεiς ενότητες – Reading/Writing, Listening και Speaking:

 • Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να καταλάβετε απλά κείμενα όπως πινακίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε κενά σε απλές προτάσεις και να συντάξετε ενα μικρό κείμενο των 25 περίπου λέξεων.
 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να κατανοήσετε ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και μονολόγους αναγνωσμένους με κανονικό ρυθμό.
 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συζήτηση απαντώντας και κάνοντας απλές ερωτήσεις. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων.

Παροχές για υποψηφίους

Όπως με όλα τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL, υπάρχει μία μεγάλη γκάμα βοηθητικού υλικού για την προετοιμασία σας για την εξέταση ΚΕΤ. Μπορείτε να προετοιμαστείτε και μόνοι σας – ωστόσο αρκετοί υποψήφιοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων που προσφέρονται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Σχολεία. Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα βιβλίων και άλλων βοηθημάτων για να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία σας για την εξέταση. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο κοντινότερό σας βιβλιοπωλείο. Ένας κόσμος ευκαιριών – παγκόσμια αναγνώριση Το ΚΕΤ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από επιχειρήσεις στους τομείς της διοίκησης, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ως πιστοποιητικό βασικής γνώσης Αγγλικών. Είναι επίσης αποδεκτό από αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Βαθμολόγηση

Το 50% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης προέρχεται από την ενότητα Reading/Writing, ενώ οι ενότητες Listening και Speaking δίνουν από 25% επί του συνολικού βαθμού η κάθε μία. Υπάρχουν δύο βαθμίδες επιτυχίας, οι Pass και Pass with Merit. Οι υποψήφιοι που δεν φτάνουν κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες κατατάσσονται στις βαθμίδες Narrow Fail ή Fail. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο απόδοσης για κάθε εξεταστική ενότητα. Πιστοποιητικά απονέμονται σε υποψηφίους που κατατάσσονται μεταξύ των βαθμίδων Pass και Pass with Merit. Τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL ισχύουν εφ’όρου ζωής. Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματά σας, απευθυνθείτε στο κέντρο μέσω του οποίου δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις.

Εγγραφείτε για την εξέταση

Εάν παρακολουθείτε κύκλο μαθημάτων αυτή την περίοδο, μιλήστε στον καθηγητή σας για τη διαδικασία εγγραφής. Εάν δεν παρακολουθείτε κάποιον κύκλο μαθημάτων, το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο θα μπορέσει να σας δώσει πληροφορίες για τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή απευθείας στο Cambridge ESOL. Εάν έχετε ειδικές ανάγκες ή ειδική μαθησιακή δυσκολία (π.χ. δυσλεξία) μπορείτε ενδεχομένως να ζητήσετε ειδικές ρυθμίσεις (Special Arrangements) για εσάς την ημέρα της εξέτασης.