KET for Schools

KET for Schools

KETΗ εξέταση ΚΕΤ for Schools του Cambridge ESOL αποδεικνύει την ικανότητά σας ως μαθητές να επικοινωνείτε, κατέχοντας γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Το ΚΕΤ for Schools ακολουθεί το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση ΚΕΤ (Α2). Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, σε επίπεδο εξεταστικών ενοτήτων, το καθιστά ιδανική επιλογή για μαθητές σχολικής ηλικίας.

Βασικά χαρακτηριστικά της εξέτασης ΚΕΤ for Schools

  • Το ΚΕΤ for Schools είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, παρέχοντας κίνητρα για την περαιτέρω μαθησιακή τους εξέλιξη στην Αγγλική γλώσσα.
  • Η θεματολογία της εξέτασης βασίζεται σε οικείες για τους μαθητές καταστάσεις αποσκοπώντας στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους στη χρήση των Αγγλικών.
  • Προσφέρει μια φυσική συνέχεια στη διαδικασία εκμάθησης Αγγλικών για όσους μαθητές έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις YLE.
  • Η επιτυχία στην εξέταση ΚΕΤ for Schools αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσουν και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά (PET for Schools, FCE, κλπ.

Τι προσφέρει το KET for Schools στους μαθητές

Το ΚΕΤ for Schools τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Στο επίπεδο Α2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:

  • Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικές φράσεις και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας εκφράζοντας απλές γνώμες και επιθυμίες
  • Μπορεί να συστηθεί και να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο γραπτά και προφορικά
  • Συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και μιλούν αργά και καθαρά

Η προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση ΚΕΤ for Schools τους παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση KET for Schools

Η εξέταση ΚΕΤ for Schools αποτελείται απο τρείς ενότητες – Reading/Writing, Listening και Speaking:

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να καταλάβετε απλά κείμενα όπως πινακίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε κενά σε απλές προτάσεις και να συντάξετε ένα μικρό κείμενο των 25 περίπου λέξεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αποδείξετε την ικανότητά σας να κατανοήσετε ηχογραφημένο υλικό, όπως ανακοινώσεις και μονολόγους αναγνωσμένους με κανονικό ρυθμό.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχετε σε συζήτηση απαντώντας και κάνοντας απλές ερωτήσεις. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων ή και σε ομάδες των τριών ατόμων.

Παροχές για υποψηφίους

Όπως με όλα τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL, υπάρχει μία μεγάλη γκάμα βοηθητικού υλικού για την προετοιμασία σας για την εξέταση KΕΤ for Schools. Μπορείτε να προετοιμαστείτε και μόνοι σας – ωστόσο αρκετοί υποψήφιοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων που προσφέρονται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Σχολεία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μία ποικιλία βοηθητικού υλικού που προσφέρεται στη σελίδα Candidate Support. Εκεί θα βρείτε ένα μικρό εγχειρίδιο, Πληροφορίες για Υποψηφίους και υποδείγματα θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ηχογραφημένο υλικό για την ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου. Βαθμολόγηση Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL αξιολογούν μεμονωμένα τις ικανότητες όλων των μαθητών. Υπάρχουν δύο βαθμίδες επιτυχίας, οι Pass και Pass with Merit. Οι υποψήφιοι που δεν φτάνουν κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες αλλά επιδεικνύουν γνώση που αντιστοιχεί στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας από αυτό του ΚΕΤ for Schools (Council of Europe Level A2) λαμβάνουν πιστοποίηση για το επίπεδο Α1. Μόνο οι υποψήφιοι με ποσοστό επιτυχίας που δεν αντιστοιχεί στο κατώτατο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) θα κατατάσσονται στη βαθμίδα Fail. H ενότητα Speaking διενεργείται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια – επικοινωνήστε με το εξεταστικό σας κέντρο για περισσότερες πληροφορίες. Το επόμενο βήμα Εάν παρακολουθείτε κύκλο μαθημάτων αυτή την περίοδο, μιλήστε στον καθηγητή σας για τη διαδικασία εγγραφής. Εάν δεν παρακολουθείτε κάποιον κύκλο μαθημάτων, το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο θα μπορέσει να σας δώσει πληροφορίες για τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες εξέτασης και άλλες σχετικές πληροφορίες.