Πληροφορίες για τους μαθητές

 

 

Οδηγίες για το Writing

Οι εκθέσεις των μαθητών-writing, θα στέλνονται στο email του αντίστοιχου καθηγητή. Θα γράφετε την έκθεση σας με mail και στο θέμα θα βάζει ο κάθε μαθητής το ανοματεπώνυμο του, το τμήμα του καθώς και το κεφάλαιο στο οποίο αντιστοιχεί η έκθεση.

Στην συνέχεια οι καθηγητές σας θα διορθώνουν τις εκθέσεις και θα σας τις στέλνουν πίσω διορθωμένες στο email σας.

 

 

Παράδειγμα

 

Οδηγίες για το Writing

 

 

Τα email των καθηγητών που πρέπει να στέλνετε τις εκθέσεις σας είναι τα εξής:

 

vangelisgogousis.writing@gmail.com

elenachatzikyriakou.writing@gmail.com

elenigogousi.writing@gmail.com

christinacharilaou.writing@gmail.com

ioannagiannopoulou.writing@gmail.com

vasilikimanganari.writing@gmail.com

elenikordonouri.writing@gmail.com

stellapapadelli.writing@gmail.com

nikosevgenikos.writing@gmail.com

katerinaanesti.writing@gmail.com

sophialam.writing@gmail.com

georgiakaltsoukala.writing@gmail.com

annakotsailidou.writing@gmail.com

bettynikolopoulou.writing@gmail.com

vasodede.writing@gmail.com

ilektradimakopoulou.writing@gmail.com

dimitraxaikou.writing@gmail.com