Prepositions – Αγγλικές Προθέσεις

από | Απρ 6, 2023

Prepositions

 

Όπως στα ελληνικά, έτσι και στα αγγλικά οι προθέσεις είναι άκλιτες λέξεις, που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, αριθμητικά και επιρρήματα για να δηλώσουν τόπο, χρόνο, αιτία, τρόπο κτλ.

 

Η χρήση των προθέσεων στην αγγλική γλώσσα είναι πολύ συνηθισμένη και μας εξυπηρετεί στην καλύτερη και πιο σαφή περιγραφή των λεγόμενών μας.

 

Prepositions – Οι προθέσεις – στην Αγγλική γλώσσα, είναι κάτι τελείως απαραίτητο!

 

Αν μια πρόθεση τοποθετηθεί δίπλα σε ένα ρήμα, τότε μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα της πρότασης. Το να μιλάτε επαρκώς Αγγλικά, είναι αδύνατον χωρίς να γνωρίζετε τις προθέσεις.

 

Η #πρόθεση συνήθως υποδεικνύει την σχέση μεταξύ των λέξεων τις οποίες συνδέει. Δηλαδή εάν οι λέξεις συνδέονται σε σχέση με ένα μέρος ή χώρο, εάν σχετίζονται με τον χρόνο ή εάν είναι μέρος μίας σκέψης ή μιας διαδικασίας.

 

Οι προθετικές φράσεις (prepositional phrases) αποτελούνται από την πρόθεση, το αντικείμενό της και κάποιο επίθετο ή επίρρημα που εξαρτάται από το αντικείμενο.

 

Σας ετοιμάσαμε κάποιες από τις βασικές προθέσεις, που θα σας χρησιμεύσουν αν μαθαίνετε τώρα #Αγγλικά ή για να τις φρεσκάρετε λίγο στο μυαλό σας.

 

 

 

 

1.Prepositions of time (χρονικές προθέσεις)

 

On :

Χρησιμοποιείται για τις μέρες της εβδομάδας, τις ηµεροµηνίες, πάνω σε αντικείμενα (σαν τοπική πρόθεση) και ειδικές εκφράσεις.

Π.χ. On Monday,on June 15th, on New Year’s day, On Sunday morning, on Christmas day, on my birthday, on the table, on the left, on the right, on holiday, on foot (με τα πόδια).

 

At :

Για την ώρα, για τις γιορτές, για διαστήματα του 24ώρου, τόπους και διάφορες εκφράσεις. Γενικά για ακριβείς χρόνους.

Π.χ. At five o’clock, at Christmas, at this moment, at night (in the night), at midnight, she is at school, let us meet at 6 p.m., at the top, at the age of 13.

 

In :

Χρησιμοποιείται µε τις εποχές, τις χρονολογίες, διαστήματα ημερών και μηνών. Για εργασία,γραπτά σε κάποια γλώσσα, οδούς, πόλεις, χώρες, ηπείρους και ειδικές εκφράσεις.

 

Π.χ. In summer, in 1980, in the morning, in the afternoon, in February, in the 10th century. in one month’s time, in six hours. in Nikitara street. This article is written in English, in the middle, in Athens, in Greece, in Asia, in town, in the sky.

 

By :

Χρησιμοποιείται συνήθως µε μέλλοντα χρόνο για να δείξει μέχρι πότε το αργότερο θα γίνει κάτι. Απαντάει σε αιτιατική πτώση (από ποίον;). Δηλώνει μέρος κοντά σε-δίπλα.

Π.χ. He will come here by 8 o’clock, he was standing by the window, this poem was written by Irini. Δείχνει επίσης διάρκεια όπως: Athens by night.

 

During :

Δείχνει διάρκεια. Κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Π.χ. Ι will visit my friends during my stay in their country. He was talking during the lesson. I was in the countryside during my weekend.

 

From :

Δείχνει το χρόνο που αρχίζει μια πράξη του παρελθόντος ή του μέλλοντος και συνήθως το βρίσκουμε με το to ή το till και until. Δηλαδή η έκφραση είναι “από… μέχρι”. Δείχνει και κατεύθυνση (από).

Π.χ. He lived in Paris from 1960 until 1983, I will be here from 8 p.m. till 6 a.m. The train is coming from Thessaloniki.Take the pen from the table.

 

Since :

∆εν πρέπει να το συγχέουμε µε το from. To since χρησιμοποιείται για να δείξει πότε άρχισε μια πράξη του παρελθόντος που συνεχίζεται μέχρι το παρόν. Δείχνει χρόνο, από κάποια στιγμή, μέχρι κάποια άλλη.

Π.χ. I have been teaching English since 1980. I’ll have a rest since May till August.

 

For :

To for χρησιμοποιείται συνήθως µε παρακείµενο για να δείξει τη διάρκεια μιας πράξης. Για κάποιον (π.χ. δώρο για σένα). Μέρος (για-προς ένα μέρος). Κατεύθυνση που συνδυάζεται με το ρήμα leave.

Π.χ. I have been teaching English for nine years. He has been studying for 6 years, I have lived there for 8 years. I went for a walk, That is a present for you Elen. She left for St. Orion at 11 p.m.

 

After :

Δείχνει το χρόνο, μετά από κάποια χρονική στιγμή.

Π.χ. He went there after they stopped, He died after the war.

 

Ακολουθείται από ουσιαστικό, αντωνυμία ή γερούνδιο.

Π.χ. You must not swim after eating, I’ll swim and l’ll have lunch after it.

 

 

 

prepositions                      prepositions

 

 

2. Prepositions of place (τοπικές προθέσεις)

 

In :

Για μεγάλες πόλεις, χώρες και ηπείρους και γενικά για περιορισμένους ή περίκλειστους χώρους. (Το βλέπουμε και στις 2 κατηγορίες προθέσεων).

Π.χ. He lives in Athens, He studies in America, She is in the classroom.

 

At :

Για μικρότερες περιοχές, σταθμούς, χωριά, προάστια. (Το βλέπουμε και στις 2 κατηγορίες προθέσεων). Γενικά για ένα σημείο.

Π.χ. He is staying at the hotel, The train is at the station.

 

On :

Τοπική πρόθεση που βρίσκεται σε οριζόντια και κάθετη επιφάνεια. Πανω σε. (Το βλέπουμε και στις 2 κατηγορίες προθέσεων).

Π.χ. The pen is on the desk, The picture is on the wall, This is an article on history.

 

To :

Προς (εκφράζει κίνηση προς), όταν υπάρχει συγκεκριμένος προορισμός.

Π.χ. He is going to his office, The baby ran to her mothe. I’ll be busy from 11 p.m. to 4 p.m.

 

Towards :

προς – εκφράζει κατεύθυνση.

Π.χ. They ran towards the accident. The country seems to be moving towards war.

 

Into :

Κίνηση από έξω προς τα μέσα.

Π.χ. She went into the room, Nick is going into the restaurant.

 

Outof :

Κίνηση από μέσα προς τα έξω.

Π.χ. He took the money out of his pocket. She took the suitcase out of the car. Katia is coming out of the house.

 

Down :

Κίνηση προς τα κάτω.

Π.χ. She is going down the hill, Helen is going down the stairs.

 

Across :

Κάθετα, κατά πλάτος.

Π.χ. He is walking across the street.

 

Above :

(πρόθεση και επίρρημα) – Over(πρόθεση) : και τα δύο σημαίνουν πιο ψηλά από… και πολλές φορές χρησιμοποιούνται χωρίς διαφορά.

Π.χ. The plane flew over/above our houses.

To over έχει την έννοια της κάλυψης ή επαφή. Π.χ. We put a blanket over her.

 

below-under :

Χαµηλότερα από.

Το below είναι πρόθεση και επίρρημα, το under µόνο πρόθεση.

Π.χ. She put the pen under the book, Below zero.

 

 

Prepositions                    

 

 

 

3. Άλλες προθέσεις – Prepositions

 

Beside : (δίπλα)-besides : (επιπλέον) πρόθεση και επίρρηµα.

Π.χ. Helen is sitting beside me. Besides doing the housework she works in an office.

 

Between : Ανάµεσα σε δύο πρόσωπα ή πράγµατα.

Π.χ. She is sitting between Maria and Kate.

 

Among : Ανάµεσα σε περισσότερα πρόσωπα ή πράγµατα.

Π.χ. I am pleased to be among my friend.

 

Like : Σαν, όπως.

Π.χ. This house is like a prison.

 

Through : Διαµέσου.

Π.χ. She is looking through the window.

 

Around : Ολόγυρα.

Π.χ. There is a garden around the school.

 

Away : Μακριά.

Π.χ. Don’t go away.

 

Behind : Πίσω από.

Π.χ. Peter is sitting behind Giota.

 

In front of : Μπροστά από.

Π.χ. Someone is standing in front of me and I can’t see.

 

With : Με, μαζί με κάποιον.

Π.χ. She lives with her parents, We write with pencils.

 

Without : Xωρίς.

Π.χ. I can’t live without you.

 

About : Περί, για, περίπου.

Π.χ. We are talking about the weather. Ι’ll stay about 3 week.

 

 

Prepositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στις προθέσειςPrepositions  και στα εκπαιδευτικά θέματα και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72.  Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@epikinonia-school.gr

 

 

 

 

11 + 14 =

Τελευταία Νέα

Red Day 2023

Red Day 2023

Red Day στην Επικοινωνία!   Τετάρτη 6 & Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023   Για ακόμη μια χρονιά, συνεχίζουμε την παράδοση στην οικογένεια της Επικοινωνίας και ντυνόμαστε στα κόκκινα! Βάλτε όλοι τα Αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια σας, ντυθείτε στα κόκκινα ή φορέστε τις...

Διαβάστε Περισσότερα
Christmas Sweets Around the World

Christmas Sweets Around the World

Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε τις γιορτινές γεύσεις και τα έθιμα άλλων χωρών?   Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε έναν κόσμο γεμάτο γλυκές γεύσεις και παραδόσεις!   Μέσα από το project "Christmas Sweets Around the World", έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε, να...

Διαβάστε Περισσότερα
Τα “Αγιοβασιλάκια” της Επικοινωνίας!

Τα “Αγιοβασιλάκια” της Επικοινωνίας!

Τα "Αγιοβασιλάκια" της Επικοινωνίας!     Τα "Αγιοβασιλάκια" επιστρέφουν και μας καλούν σε μια περιπέτεια γεμάτη μουσική, χαρά και θαύματα!   Σας περιμένουμε να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής, όπου θα τραγουδήσουμε τα κάλαντα και θα στείλουμε...

Διαβάστε Περισσότερα