Certificate of Proficiency in English (CPE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

CambridgeEnglish Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή σπουδές; Η εξέταση CPE είναι η υψηλοτέρου επιπέδου εξέταση του Πανεπιστημίου του Cambridge.  

 

Είναι το CPE η εξέταση για εσάς;

 • Δίνετε συμβουλές ή συμμετέχετε σε συζητήσεις για περίπλοκα ή εξειδικευμένα ζητήματα;
 • Κατανοείτε τις λεπτομέρειες εγγράφων, αλληλογραφίας και αναφορών;

Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων στο οποίο στοχεύετε, τότε το CPE είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το CPE;

Yπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του CPE:

 • Το πιστοποιητικό CPE ισχύει εφ’όρου ζωής.
 • Το CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CPE ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών.
 • Η εξέταση CPE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.
 • Επειδή η εξέταση CPE καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Πού θα σας βοηθήσει το CPE;

Το CPE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση. Στο επίπεδο Γ2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει
 • Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης
 • Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
 • Συζητά για περίπλοκα ή ιδιαίτερα θέματα με αυτοπεποίθηση
 • Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια.

Η προετοιμασία σας για την εξέταση CPE σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

cpe-logo2Τι περιλαμβάνει η εξέταση CPE

Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες- Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων και ολόκληρων κειμένων.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 2 ώρες – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 300-350 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών): 1 ώρα και 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου και στην σύνταξη περιλήψεων.

istening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά – Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός εύρους προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 19 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνδιαλέγεστε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.

Ένας κόσμος ευκαιριών – παγκόσμια αναγνώριση

Το CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από εκατοντάδες εργοδότες ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών. Είναι επίσης αποδεκτό από Πανεπιστήμια και Κολλέγια ως αποδεικτικό ικανότητας για σπουδές πτυχιακού επιπέδου στα αγγλικά.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα.

Αποτελέσματα

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του Cambridge ESOL. Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του CPE. Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του CPE. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματά σας, απευθυνθείτε στο κέντρο μέσω του οποίου δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις.