Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate in Advanced English (CAE)

cae-logoΓια εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας ένα προχωρημένο επίπεδο αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο για τους περισσότερους επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς και σκοπούς σπουδών, η εξέταση CAE αποτελεί ιδανική επιλογή πιστοποίησης. Ανανεωμένες Εξετάσεις FCE και CAE από το Δεκέμβριο του 2008 Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας να καλύψουμε τις ανάγκες των υποψηφίων μας, οι εξετάσεις FCE και CAE πρόσφατα αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν. Η πρώτη εξεταστική περίοδος για τα ανανεωμένα FCE και CAE πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008.

Είναι το CAE η εξέταση για εσάς;

 • Χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς;
 • Χρησιμοποιείτε τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευελιξία;
 • Συντάσσετε σαφή και καλά δομημένα κείμενα πάνω σε περίπλοκα ζητήματα;

Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων που επιδιώκετε να αποκτήσετε, τότε το CAE αποτελεί την κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το CAE;

Το Cambridge ESOL είναι το τμήμα του διεθνούς φήμης Πανεπιστημίου του Cambridge. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του CAE:

 • Το πιστοποιητικό CAE ισχύει εφ’όρου ζωής.
 • Το CAE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CAE ως πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου.
 • Η επιτυχία στην εξέταση CAE σας δίνει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για την εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE).
 • Η εξέταση CAE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.
 • Καθώς η εξέταση CAE καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Πού θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό CAE;

Το CAE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση. Στο επίπεδο Γ1 ο μέσος χρήστης αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών
 • Καταλαβαίνει περίπλοκες γνώμες
 • Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα
 • Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας
 • Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς

Η προετοιμασία σας για την εξέταση CAE σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

Η εξέταση CAE αποτελείται απο πέντε ενότητες – Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking:

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 15 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαχειριστείτε πληροφορίες από διάφορες πηγές ώστε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις για πολλούς διαφορετικούς παραλήπτες, που να κυμαίνονται γύρω στις 250 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών ) 1 ώρα και 30 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά – Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός ευρύτερου προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 15 λεπτά – Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να επικοινωνείτε προφορικά στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.

Ένας κόσμος ευκαιριών – παγκόσμια αναγνώριση

Το CAE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από εργοδότες ως ένα πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών προχωρημένου επιπέδου. Είναι επίσης αποδεκτό από αρκετά Πανεπιστήμια και Κολλέγια ως αποδεικτικό ικανότητας για σπουδές πτυχιακού επιπέδου στα αγγλικά.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα.

Αποτελέσματα

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του Cambridge ESOL. Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του CAE. Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του CAE. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματά σας, απευθυνθείτε στο κέντρο μέσω του οποίου δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις.