Alphabet

Alphabet for Kids

Alphabet for Kids

Το Αγγλικό αλφάβητο είναι μια ομάδα 26 γραμμάτων που αντιπροσωπεύουν τους ήχους στη γλώσσα. Η γνώση αυτών των...

Alphabet Cards eBook

Alphabet Cards eBook

Το Alphabet Cards e-book σχεδιάστηκε για να βοηθήσει και να διδάξει στους μικρούς μας μαθητές το Αγγλικό αλφάβητο....