Πότε χρησιμοποιούμε το both, either και neither?

Πότε χρησιμοποιούμε το both, either και neither?

both/either/neither   Χρησιμοποιούμε both, either και neither για να μιλήσουμε για δύο ανθρώπους ή πράγματα.   Όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι ισχύει για δύο ανθρώπους ή δύο πράγματα, τότε χρησιμοποιούμε το both…and (=και…και). Με το...
Useful expressions to write an essay

Useful expressions to write an essay

Introduction – Conclusion in an essay Χρήσιμες εκφράσεις Introduction – Conclusion Ένα από τα βασικά στοιχεία σε μία έκθεση advanced-proficiency επιπέδου, είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Ακόμα περισσότερο, το πως ανοίγουμε και κλείνουμε μία έκθεση,...
Χρόνοι ρημάτων στα Αγγλικά

Χρόνοι ρημάτων στα Αγγλικά

Οι χρόνοι των ρημάτων στην αγγλική γλώσσα. TENSES Η εκμάθηση των χρόνων των Αγγλικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την επικοινωνία στα Αγγλικά. Για την ακρίβεια πολλοί είναι οι μαθητές που διστάζουν να προβούν στην παραγωγή γραπτού, αλλά και προφορικού λόγου, γιατί...
English Prepositions – Αγγλικές Προθέσεις

English Prepositions – Αγγλικές Προθέσεις

English Prepositions Prepositions – Οι προθέσεις – στην Αγγλική γλώσσα, είναι κάτι τελείως απαραίτητο! Αν μια πρόθεση τοποθετηθεί δίπλα σε ένα ρήμα, τότε μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα της πρότασης. Το να μιλάτε επαρκώς Αγγλικά, είναι αδύνατον χωρίς να...
Present Simple – Present Continuous

Present Simple – Present Continuous

PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ξεχωριστοί ρηματικοί τύποι που φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που σημαίνει το ρήμα. Οι τύποι αυτοί λέγονται #χρόνοι. Οι χρόνοι είναι τριών ειδών: α) παροντικοί, β) μελλοντικοί και γ)...