Αγγλικά και Πανελλήνιες 2022: Tips για να πετύχεις

από | Ιούν 2, 2022

Αγγλικά και Πανελλήνιες 2022

 

Tips για να πετύχεις στις εξετάσεις!

 

Οι Πανελλήνιες 2022 ξεκινούν σήμερα, στις 2 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και στις 3 Ιουνίου για τα ΓΕΛ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το υπουργείο Παιδείας.

Η εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών για τις Πανελλήνιες 2022, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 18/06/2022 στις 10:00.

 

 

 

 

 

Πώς εξετάζεται το Ειδικό Μάθημα όμως? Αγγλικά και Πανελλαδικές 2022

 

Δίνεται στους υποψηφίους κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτόν προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων κλπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

 

 

 ΜΕΡΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μέρος Α’

Γραπτό κείμενο

330-370 λέξεις

3-4 ερωτήσεις

σύντομη απάντηση

(δεν βαθμολογείται η ορθογραφία)

30

μονάδες

4-5 ερωτήσεις

πολλαπλή επιλογή

(με τρεις (3) δυνατότητες επιλογής)

Μέρος Β’

Γλωσσική

Επίγνωση

Λεξιλόγιο – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο λέξης)

συμπλήρωση ή/και αντιστοίχιση

30

μονάδες

Γραμματική – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο πρότασης)

συμπλήρωση

Κείμενο – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο κειμένου)

αντιστοίχιση ή/και τοποθέτηση στη σωστή σειρά

Μέρος Γ’

Έκθεση

Παραγωγή γραπτού λόγου

Το θέμα διατυπώνεται με τρόπο που δίνει όλες τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης περίστασης

παραγωγή γραπτού κειμένου

180-220 λέξεων

40

μονάδες

Σύνολο 100 μονάδες

 

 

 

 

 

 

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου

α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή, ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο κλπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από τον βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

 

Tips για την Κατανόηση Γραπτού Λόγου

 

 1. Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο και δεν αγχωνόμαστε για τις άγνωστες λέξεις. Το ξαναδιαβάζουμε, γιατί τη δεύτερη φορά σίγουρα θα καταλάβουμε περισσότερα.
 2. Συνήθως η πρώτη παράγραφος μας πληροφορεί για το περιεχόμενο του κειμένου και η τελευταία περιλαμβάνει τα κύρια σημεία του, την άποψη του συγγραφέα ή κάποιες σκέψεις για το τι θα γίνει στο μέλλον ή τι πρέπει να γίνει στο μέλλον.
 3. Συνήθως η πρώτη πρόταση κάθε παραγράφου περιγράφει το περιεχόμενο της παραγράφου. Καλό είναι να την προσέχουμε!
 4. Δοκιμάστε να υπογραμμίσετε κάποιες βασικές λέξεις/φράσεις σε κάθε παράγραφο. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια εικόνα των ιδεών που υπάρχουν στο κείμενο. Και θα φανεί χρήσιμο όταν ψάχνετε απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
 5. Τις άγνωστες λέξεις τις μαντεύουμε από τα συμφραζόμενα… όσες μπορούμε, τουλάχιστον.
 6. Διαβάζοντας αυθεντικά αγγλικά κείμενα σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. – το διαδίκτυο είναι γεμάτο από αυτά. Αυτό βοηθάει το μυαλό μας να αρχίσει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο.

 

 

2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

 

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

 

Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από απόψεως σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από απόψεως γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση»

 

Tips:

 

 1. Πρώτα διαβάζουμε καλά ΟΛΟΚΛΗΡΗ την παράγραφο για να καταλάβουμε το νόημά της.
 2. Επικεντρωνόμαστε στα κενά και επιλέγουμε τη λέξη με βάση τη σημασία της και…
 3. αποφασίζουμε ποια πρέπει να είναι η μορφή της, ανάλογα με τη σύνταξη τής πρότασης. Σκεφτόμαστε: λείπει το ρήμα; το υποκείμενο/αντικείμενο; κάποιο επίθετο/επίρρημα; κλπ.
 4. Προσέχουμε τα αντίθετα! Δηλαδή, δεν αρκεί να βρούμε ότι το ουσιαστικό του happy είναι happiness. Πρέπει να ελέγξουμε το νόημα, μήπως χρειαζόμαστε το αντίθετο: unhappiness.

 

 

β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση»

 

Tips:

 1. Στόχος μας είναι να συμπληρώσουμε τη δεύτερη πρόταση με δύο λέξεις (ή τόσες λέξεις, όσα τα κενά), ώστε να δημιουργήσουμε μία νέα πρόταση, η οποία να έχει το ίδιο νόημα με την αρχική.
 2. Συγκρίνουμε τις δύο προτάσεις και βλέπουμε ποιο ‘κομμάτι’ λείπει από τη δεύτερη
 3. Πάντα ελέγχω αν ”βγάζει” νόημα η νέα πρόταση που δημιούργησα.

 

 

γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Στο συγκεκριμένο θέμα, μας δίνονται προτάσεις ή τμήματα προτάσεων σε δύο στήλες και εμείς πρέπει να συνδέσουμε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τα στοιχεία της δεύτερης . Αν πρόκειται για πρόταση, πρέπει να επιλέξουμε ποια πρόταση την ακολουθεί. Αν πρόκειται για το αρχικό τμήμα πρότασης, πρέπει να επιλέξουμε το τελικό τμήμα της πρότασης. To θέμα απαιτεί καλή κατανόηση του νοήματος της πρότασης, αλλά και γνώση συντακτικών δομών.

 

 

Tips:

 1. Το συγκεκριμένο θέμα απαιτεί κατανόηση του νοήματος της παραγράφου προκειμένου να τη συνδέσουμε με μία φράση. Η φράση μπορεί να είναι το νόημα της παραγράφου, τίτλος βιβλίου ή είδος εντύπου, στο οποίο περιέχεται η παράγραφος, σύντομη συμβουλή κλπ.
 2. Είναι σημαντικό να διαβάσουμε προσεκτικά την εκφώνηση του θέματος, ώστε να καταλάβουμε τι ‘ψάχνουμε’ και αν κάποια επιλογή περισσεύει.
 3. Επειδή ενδέχεται κάποιοι τίτλοι να φαίνονται ότι ταιριάζουν σε περισσότερες παραγράφους, πρέπει να βρούμε το βασικό νόημα της παραγράφου. Κι εννοείται ότι η καλή γνώση του λεξιλογίου και η προσοχή στους χρόνους των ρημάτων και τις συνδετικές λέξεις θα μας βοηθήσει.
 4. Ελέγχουμε ποιες επιλογές της πρώτης στήλης (δεν) καταλήγουν σε τελεία, ώστε να διαλέξουμε από τη δεύτερη στήλη επιλογές που (δεν) αρχίζουν με κεφαλαίο.
 5. Ελέγχουμε τη σύνταξη, στην περίπτωση, που η πρόταση έχει ‘κοπεί’ στα δύο και πρέπει να επιλέξουμε το υπόλοιπο μισό.
 6. Ελέγχουμε το νόημα των επιλογών μας
 7. Ελέγχουμε αναφορικές λέξεις, οι λέξεις που δείχνουν ότι μία έννοια έχει αναφερθεί προηγουμένως
 8. Ελέγχουμε τις συνδετικές λέξεις

 

 

 

 

 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή, με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους κλπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κλπ.).

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, λαμβάνεται δε υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε ο υποψήφιος στις ξένες αυτές γλώσσες.

 

Αγγλικά Πανελλήνιες 2022 – Τα κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου είναι τα ακόλουθα:

 

1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό (α) ανταποκρίνεται το παραγόμενο κείμενο στις απαιτήσεις του θέματος, (β) έχει αναπτυχθεί το θέμα επαρκώς σύμφωνα με το τι ζητά η δοκιμασία (η εκφώνηση και τα τυχόν ερεθίσματα), (γ) είναι ξεκάθαρη και κατανοητή η διατύπωση πληροφοριών (δ) το κείμενο έχει τα χαρακτηριστικά και το ύφος που απαιτεί το είδος του κειμένου (άρθρο, ηλεκτρονική επιστολή).

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό το παραγόμενο κείμενο επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο του ζητούμενου δηλαδή κατά πόσο επιτελεί τις επικοινωνιακές ενέργειες που ορίζει η εκφώνηση (πχ περιγραφή, πρόσκληση, υποστήριξη άποψης).

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό (α) το παραγόμενο κείμενο είναι οργανωμένο με τρόπο που συνάδει με τον τύπο του κειμένου και τις γλωσσικές ενέργειες που ορίζει η εκφώνηση, (β) η οργάνωση και η δομή του κειμένου (δηλ. εισαγωγή, κυρίως θέμα, επίλογος) διευκολύνουν την κατανόηση των μηνυμάτων του
κειμένου.

4. ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό (α) οι ενότητες δηλ. οι παράγραφοι, προτάσεις, δηλώσεις κλπ. του κειμένου έχουν λογική σχέση μεταξύ τους, (β) οι προτάσεις, φράσεις κλπ.του κειμένου συνενώνονται με τις σωστές και κατάλληλες για το είδος του κειμένου συνδετικές λέξεις / φράσεις, (γ) ο λόγος ρέει με φυσικότητα στο
κείμενο.

5. ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό το παραγόμενο κείμενο

(α) χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο πεδίου, δηλαδή το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος,

(β) περιλαμβάνει ποικιλία λέξεων, εκφράσεων, ιδιωματισμών κλπ. που χρησιμοποιούνται σωστά και συνάδουν με το κειμενικό
είδος και ύφος.

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό οι γλωσσικές επιλογές του παραγόμενου κειμένου συνάδουν με την επικοινωνιακή περίσταση και τον επικοινωνιακό στόχο όπως ορίζονται από την εκφώνηση.

7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι γραμματικά ορθή, δηλαδή

(α) κατά πόσο ακολουθεί τους τύπους και κανόνες της καθομιλουμένης γλώσσας και σε περίπτωση λαθών, σε τι βαθμό τα λάθη αυτά παρεμποδίζουν το νόημα

(β) κατά πόσο χρησιμοποιείται ποικιλία απλών και/ή σύνθετων δομών ανάλογα με το είδος και ύφος του κειμένου.

8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΤΙΞΗ

Αξιολογείται σε ποιο βαθμό (α) είναι σωστή η ορθογραφία και κατά πόσο τα τυχόν λάθη εμποδίζουν ή όχι την αναγνωσιμότητα και την επικοινωνία, (β) ακολουθούνται κανόνες στίξης που διευκολύνουν την επικοινωνία και την ομαλή μετάδοση των μηνυμάτων.

 

 

Αγγλικά Πανελλήνιες – Παλαιότερα Θέματα

 

2010 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2011 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2012 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2013 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2014 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2015 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2016 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2017 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2018 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2019 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2020 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2021 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

 

 

Η εξέταση των Αγγλικών ως «ειδικό μάθημα» σε πανελλαδικό επίπεδο, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, γι’ αυτό χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και σωστή προετοιμασία.

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου, είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων!

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Επικοινωνία, δε σταματάμε ποτέ την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας , αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Αν θέλεις και εσύ να μην χάνεις κανένα νέο αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, δεν έχεις παρά να εγγραφείς δωρεάν στο Newsletter μας!

 

 

 

13 + 12 =

Τελευταία Νέα

Popular Education Abbreviations

Popular Education Abbreviations

Μυστικά της Συντομογραφίας: Εκπαιδευτικές Διαδρομές στα Αγγλικά!   Καθώς βαδίζουμε στην εκπαιδευτική μας πορεία, συναντάμε ένα πλήθος από συντομογραφίες που συχνά μας φαίνονται σαν ένας άλλος κώδικας. Ξέρατε ότι υπάρχουν συντομογραφίες στα αγγλικά που μπορούν να...

Διαβάστε Περισσότερα
Πώς λέμε τις χρονολογίες στα Αγγλικά?

Πώς λέμε τις χρονολογίες στα Αγγλικά?

Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον τρόπο που λέμε την χρονολογία στα Αγγλικά και θα προσπαθήσω να σου δώσω παραδείγματα έτσι ώστε να σε βοηθήσω να το καταλάβεις πρακτικά και την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να διαβάσεις ένα έτος να μην κολλήσεις!!!     Οι...

Διαβάστε Περισσότερα