Βιωματική Διδασκαλία

Ο όρος βιωματική διδασκαλία, αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές μεθόδους της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και στο κλίμα της σχολικής τάξης.

 

Τι σημαίνει όμως βιωματική μάθηση; 

 

  • Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή και αντίθεση με τον “παραδοσιακό” τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που συσχετίζεται με την απομνημόνευση.
  • Με την βιωματική μάθηση, θέλουμε να ξεφύγουμε από το καθιερωμένο και να κάνουμε τους μαθητές να αναλαμβάνουν και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης. Να είναι οι ίδιοι το επίκεντρο του κάθε μαθήματος και όχι ο δάσκαλος και το μάθημα.
  • Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της “ύλης”
  • Το μάθημα κρίνεται από το αποτέλεσμα, δηλαδή από τι και πως μαθαίνουν οι μαθητές και όχι από τι θυμούνται.
  • Η βιωματική μέθοδος και εκμάθηση της Αγγλικής έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (project), την παρατήρηση (observation), τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.α.

 

Οργανώνουμε λοιπόν online lessons τα οποία εκτυλίσσονται μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μεθόδους, με απώτερο σκοπό την εκμάθηση της αγγλικής μέσα από τον προφορικό λόγο.

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν.

Οι εξειδικευμένες τεχνικές που εφαρμόζουμε είναι οι εξής :

GRAMMART

Είναι μια πρωτοποριακή και ολιστική εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας και εξάσκησης της γραμματικής μέσω του θεάτρου, της αφήγησης και της επαφής των παιδιών με καθημερινά αντικείμενα.

Στην ουσία βασίζεται στο CLIL (Content and language integrated learning) δηλαδή συνδυάζουμε την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με αυτή ενός μαθήματος. Μαθαίνουμε με βάση το περιεχόμενο, με στόχο την επικοινωνία και αποτέλεσμα την απόκτηση αναλυτικής και κριτικής σκέψης αλλά και της συγκεκριμένης κουλτούρας.

KIDEPRENEURS

Ξεκίνησε ως ένα απλό βιβλίο που δημιούργησαν 2 αδέρφια στο εξωτερικό – οι Torens- με σκοπό να περάσουν στις νέες γενιές δεξιότητες που δεν διδάσκονται στο σχολείο καθημερινά. Μέσα από αυτό μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα και να μάθουν να είναι οικονομικά ανεξάρτητα.

Μέσα από βίντεο, αυθεντικά κείμενα και κουιζάκια διδασκόμαστε πώς να αποταμιεύουμε λεφτά, ανακαλύπτουμε τα ταλέντα μας- τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε- πως μπορούμε να στήσουμε τη δική μας επιχείρηση! Όλα μέσα από την διασκέδαση και το παιχνίδι!

DEEPER LEARNING

Είναι άλλη μια προσέγγιση εκμάθησης της αγγλικής μέσα από την φιλοσοφική έρευνα. Βασιζόμενη και αυτή στο CLIL , έχει ως πρώτο συστατικό το περιεχόμενο (content) δηλαδή διάφορες θεματικές ενότητες όπως λογοτεχνία- κόμικς – ποίηση- μουσική και διάφορες άλλες.

Το μάθημα είναι πολυτροπικο ( multimodal ), δηλαδή υιοθετεί διάφορους τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου όπως  βίντεο- εικόνες- ιστορίες και με εργαλείο την έρευνα στοχεύουμε στην ανάλυση της κριτικής σκέψης, της αναθεώρησης, της κατανόησης. Όλα αυτά οδηγούν στη δημιουργία μικρών project.

TED TALKS

Πλέον τα ted talks είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται ήδη στις τάξεις ως εργαλείο. Αυτές οι μικρές διαλέξεις που απασχολούν τον σημερινό μας κόσμο λειτουργούν ως το κίνητρο για την περαιτέρω έρευνα διαφόρων θεμάτων. Έτσι πάλι μέσα από την έρευνα – με worksheets – στοχεύουμε στη ανάλυση και διερεύνηση αυτών των θεμάτων σε βάθος.

Στόχος όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι όχι μόνο να μάθουμε μια ξένη γλώσσα. Είναι να μάθουμε μια γλώσσα ολιστικά- στην καθημερινότητα της – με την κουλτούρα της και παράλληλα αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21 αιώνα όπως διαπολιτισμική επίγνωση- δημιουργικότητα, κριτική σκέψη , συνεργασία , επικοινωνία γνώση της τεχνολογίας αλλά πάνω από όλα αυτόνομους μαθητές.