Gamification – «Παιχνιδοποίηση»

Η έννοια Παιχνιδοποίηση-gamification- αποκτά συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι η χρήση προσεγγίσεων και τεχνικών σε διάφορα περιβάλλοντα για την προσέλκυση ατόμων στη λύση προβλημάτων και την αύξηση της συμμετοχής τους.

Η πρακτική αυτή αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα game διασκεδαστικό, για να ενισχύσει το engagement του χρήστη, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο αυτός βρίσκεται κάθε φορά.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν μαθητοκεντρικά συστήματα διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.

Έχει παρατηρηθεί, ότι οι μαθητές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε μία μαθησιακή δραστηριότητα όταν αυτή παρουσιάζεται μέσω ενός παιχνιδιού ή μέσω διάδρασης, ειδικά στις ξένες γλώσσες.

Η χρήση εικόνων και γενικώς τα γραφικά μπορούν να μεταδώσουν μηνύματα και αποτελούν τα καλύτερα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία. Το βίντεο επίσης αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στη δυναμική των πολυμέσων. Και αυτό γιατί τους παρέχονται ευκαιρίες για τη χρήση της γλώσσας στο φυσικό της πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαδικτυακά παιχνίδια πολλών χρηστών.

Μαθαίνουν ενώ διασκεδάζουν, ενώ ταυτόχρονα, έχουν πολλές ευκαιρίες να εξασκήσουν την γλώσσα και να καταλάβουν τη χρήση της.

Σκοπός του gamification είναι:

Να προσθέσει ή να μεγιστοποιήσει το αίσθημα χαράς στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Μέσω των στοιχείων παιγνίων, να συνδέσει συναισθηματικά τον μαθητή με την διαδικασία.

Να εμπνεύσει τον μαθητή ενεργοποιώντας τον, ακριβώς όπως και όταν παίζει.

Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ακόμα και το πιο απλό σε κατασκευή ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο συνδέεται με την μάθηση, αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μαθητών για ενασχόληση με το αντικείμενο διδασκαλίας, με συνέπεια να υπάρχει βελτίωση ως προς την αφομοίωση της γνώσης αλλά και της απόδοσης τους. Τα   βασικά   στοιχεία   Gamification   είναι   ο   εικονικός κόσμος, avatars, πρόκληση, πόντοι, badges, leaderboards.

Πλεονεκτήματα του gamification

10 Λόγοι για να μας επιλέξετε

Το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό.

Η μάθηση οπτικοποιείται και έτσι καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή των παιδιών.

Διδασκαλία βασισμένη στην Edutainment, Education = Εκπαίδευση και Entertainment = Διασκέδαση.

\

Οι σκοποί του μαθήματος γίνονται πιο ευδιάκριτοι.

Ενεργοποιούνται τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών.

F

Αυξάνει την αποδοτικότητα των μαθητών.

w

Απευθύνεται σε όλους και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει αμέσως.

Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα.

g

Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης, όπως: γνωστική επεξεργασία, λογική σκέψη και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων.

Σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και τη ζωή έξω από το σχολείο. Μια τέτοια σύνδεση θα συμβάλει στην ενίσχυση της μάθησης και μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους έξω από το περιβάλλον της τάξης.

Μία καλοσχεδιασμένη gamified εφαρμογή μπορεί να εμπλέξει τον χρήστη σε ένα απόλυτα διασκεδαστικό περιβάλλον και να αποσπάσει την αφοσίωσή του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι εφαρμογές σχεδιασμένες με gamification-based μηχανισμούς δεν εγκαταλείπονται εύκολα από τους χρήστες.

Το Kahoot, το Gimkit, το Quizlet, το Classcraft, το BookCreator είναι μερικές συναρπαστικά app – δραστηριότητες που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα μας σε όλα τα επίπεδα, καθώς η παιχνιδοποίηση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας  μας.

Τα   εκπαιδευτικά   παιχνίδια   έχουν   σχεδιαστεί   για   να   βοηθήσουν   να μάθουμε συγκεκριμένα θέματα, να επεκτείνουν έννοιες, να ενισχύσουν  την  ανάπτυξη, να βοηθήσουν, να κατανοήσουμε   ένα   ιστορικό   γεγονός, να βοηθήσουν να κατανοήσουμε έναν πολιτισμό και   να βοηθήσουν να αναπτύξουμε μια ικανότητα ενώ παίζουμε

Μαζί στην Επικοινωνία Ζούμε τα Αγγλικά!!!
Συνδυάζουμε εκπαίδευση και παιχνίδι και πετυχαίνουμε το στόχο μας!