Το νέο πρόγραμμα του σχολείου μας για τα επίπεδα Β2+ («μετά το Lower») και για όσους έχουν “τελειώσει” με τα Αγγλικά τους, είναι μια μοναδική καινοτομία στην εκπαίδευση!

Τι είναι το Deeper Learning;
Το Deeper Learning είναι μία καινοτόμος μαθησιακή προσέγγιση η οποία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα να εφαρμόζεις την αποκτηθείσα γνώση σε πραγματικές συνθήκες και να επιλύεις προβλήματα μέσα από πρωτότυπες και διαφορετικές λύσεις.

Τι ακριβώς αλλάζει με το Deeper Learning ;
Oι μαθητές εντάσσονται στο πρόγραμμα Deeper Learning, με σκοπό να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες στα αγγλικά. Το πρόγραμμα έχει τον χαρακτήρα CLIL (Content and Language Integrated Learning). Δηλαδή προσεγγίζουμε διάφορα θέματα στα αγγλικά, με οδηγό την κριτική σκέψη, την ανάλυση, τη σύνθεση, τον φιλοσοφικό στοχασμό και τη μεταγνώση.

Το Deeper Learning βασίζεται στην υιοθέτηση μιας βαθύτερης και γεμάτης εμπειριών προσέγγιση μάθησης, με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους στο οποίο οι δεύτεροι αποκτούν τα κρίσιμα εκείνα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να… κάνουν τη διαφορά!

Τι άλλο γίνεται στο Deeper Learning;
Μαθαίνουμε ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως η σύνταξη μικρής ερευνητικής εργασίας, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η σύνταξη και η προσέγγιση μιας ερευνητικής ερώτησης.

Κυρίως αποκτούμε life skills: να συνεργαζόμαστε για ένα project, να κάνουμε ομιλίες μπροστά σε κοινό, να κάνουμε έρευνα, να αυτοαξιολογούμαστε, να μην μας φτάνουν οι εύκολες απαντήσεις, να στοχαζόμαστε, να αλλάζουμε.

Τέλος μαθαίνουμε ηθικές αξίες: τον σεβασμό, την ανοχή, τη συνεργατικότητα, την αποδοχή, την αναζήτηση της αλήθειας.

Τι μαθαίνουν δηλαδή οι μαθητές;

Artificial Intelligence – Fairy Tales

Debates – Short Stories – Comics

Literature – Human Rights – Empathy

Literature – Human Rights – Empathy

Στην ουσία μαθαίνουμε για διάφορα πράγματα γύρω μας και μέσα μας, τον κόσμο και τον εαυτό μας, στα αγγλικά.

 

Το Deeper Learning έρχεται να προικίσει τους μαθητές με βαθύτερες και ουσιαστικότερες μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες και θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν ευκολότερα μια σειρά σημαντικών δεξιοτήτων όπως:

Content Mastery: Τη δεξιότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Effective Communication: Τη δεξιότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα από την ενεργή κατανόηση (active listening), ξεκάθαρη γραφή (clear writing) και πειστική παρουσίαση (persuasive presentation).

Critical Thinking & Problem Solving: Τη δεξιότητα να προσεγγίζουν προβλήματα με διαφορετικό τρόπο και να παράγουν πρωτοπόρες και αποτελεσματικές λύσεις.

Collaboration: Τη δεξιότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, να αναλαμβάνουν και να αποδέχονται ρόλους, να επιλύουν διαφορές και να διαχειρίζονται projects εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Self-directed Learning: Τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ανατροφοδότηση (feedback) που λαμβάνουν από τους καθηγητές, ώστε να βελτιώνονται τόσο εντός, όσο και εκτός τάξης.

Academic Mindset: Τέλος, τη δεξιότητα να αναπτύσσουν ακαδημαϊκή νοοτροπία και να ανακαλύπτουν τα κίνητρα εκείνα τα οποία και θα τους κάνουν να επιμένουν και να προσπαθούν σκληρά (growth mindset) για την επίτευξη των στόχων τους (ανήκω σε μια μαθησιακή κοινότητα – μπορώ να βελτιώνομαι μέσω συνεχούς προσπάθειας – είναι στις δυνατότητές μου να επιτύχω – αυτή η προσπάθεια έχει αξία και νόημα για εμένα και θα τα καταφέρω).