Έχουν ημερομηνία λήξης τα πιστοποιητικά Αγγλικών;

από | Ιούλ 15, 2020

Έχουν ημερομηνία λήξης τα πιστοποιητικά Αγγλικών;

Λήγουν τα πιστοποιητικά Αγγλικών;-  «Πότε να δώσω εξετάσεις για πτυχίο Αγγλικών;» «Ποιο πτυχίο είναι κατάλληλο για μένα;». «Η κόρη μου θα δώσει το Cambridge, η φίλη της το TIE, ο γιος μιας φίλης το MSU και το Michigan. Είναι όλα το ίδιο; Ποια η διαφορά;» «Τί αναγνώριση θα έχει το πιστοποιητικό μου σε Ελλάδα και Εξωτερικό; Λήγει το πτυχίο μου» Αυτές και άλλες πολλές απορίες απασχολούν γονείς και μαθητές κάθε χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια όσοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ακούν πολύ συχνά τη φήμη ότι τα πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 (proficiency) ή Β2 (Lower) παύουν να έχουν ισχύ μετά από 2 ή 5 χρόνια και ότι πρέπει να ξαναδώσεις εξετάσεις για να το ανανεώσεις. Ισχύει τελικά αυτό;

Πόσα και ποιά είναι τα πιστοποιητικά Αγγλικών στην Ελλάδα;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί φορείς που παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά Αγγλικών διακρίνονται ως προς το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα και ως προς το φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις για το κάθε ένα διαφέρουν ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε φορέα. Η αναγνώριση τους όμως στην Ελλάδα δε διαφέρει, δηλαδή είτε έχεις το Cambridge, είτε το Michigan , είτε το ESB ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κλπ το ελληνικό κράτος τα αναγνωρίζει όλα εξίσου.

 

Αναγνωρισμένοι φορείς

Cambridge

Το Cambridge ESOL αποτελεί τμήμα του αγγλικού πανεπιστημίου του Cambridge και διενεργεί εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα από το 1948 και διαθέτει μια ευρεία γκάμα πιστοποιητικών

  • Key English Test (KET)
  • Preliminary English Test (PET)
  • PET for Schools
  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • International English Language Testing System (IELTS)
  • Business Language Testing Service (BULATS)

Michigan

1. Tο Michigan State University (MSU) με τα πτυχία CELC και CELP. Είναι εξετάσεις που διενεργούνται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, και προσφέρονται για δύο επίπεδα, Lower (CELC) και Proficiency (CELP).

2.Οι εξετάσεις του Ινστιτούτου Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan που είναι τα πτυχία Certificate of Competency in English (ECCE) και Certificate of Proficiency in English(ECPE)

EDI

Οι εξετάσεις του αγγλικού φορέα EDI. Το EDI (Education Development International) είναι ένας διεθνής φορέας πιστοποίησης του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI).

 

TOEIC

Το TOEIC® test είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

TIE Exams

Τί είναι το Test of Interactive English

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνοται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

ESB

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο.

 

LRN

Το LRN (Learning Resource Network) είναι μια ανερχόμενη στην Ελλάδα, πιστοποίηση γλωσσομάθειας για τα Αγγλικά, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ (για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2) καθώς και από το βρετανικό Ofqual. Ο φορέας εκπροσώπησης των LRN EXAMS στη χώρα μας είναι η ESOLNET HELLAS. Τα LRN EXAMS (για τα επίπεδα B1, B2, C1, C2) είναι αρκετά προσιτά στο μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων, με απλές, στο μεγαλύτερο μέρος τους, εξετάσεις ως προς τις ασκήσεις και τη διαχείριση του χρόνου, Οι Εξετάσεις LRN είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ από το 2015.

 

NOCN

Η PALSO έχει αποκλειστική συνεργασία με τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN (National Open College Network), για τη διεξαγωγη των εξετάσεών στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Το ΝΟCN  δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες.

 

BULATS

H εξέταση BULATS  σταμάτησε να προσφέρεται τον Δεκέμβριο του 2019 και θα αντικατασταθεί από το Linguaskill. Οι τίτλοι BULATS που έχουν εκδοθεί μέχρι και το 2019 θα συνεχίσουν να ισχύουν για αναγνώριση από το Α.Σ.Ε.Π. και μετά από το 2020.

Πλειάδα άλλων πτυχίων – Παράλληλα, υπάρχει μια σειρά πιστοποιήσεων που παρέχουν και άλλοι φορεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πτυχία Αγγλικών πατήστε εδώ και δείτε τα όλα αναλυτικά.

 

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί (Β2,C1,C2 κλπ) που βλέπουμε δίπλα στις ονομασίες των πτυχίων ξένων γλωσσών;

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, που εμφανίζονται δίπλα στην ονομασία ενός πτυχίου ξένης γλώσσας, δείχνουν το επίπεδο στο οποίο αντιστοιχεί το πτυχίο αυτό σύμφωνα με το Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών» (CEFR), όπου αναγράφονται 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας: Α1 = Στοιχειώδης Γνώση, Α2 = Βασική Γνώση, Β1 = Μέτρια Γνώση, Β2 = Καλή Γνώση , Γ1 (C1)= Πολύ Καλή Γνώση και Γ2 (C) =Άριστη γνώση

Παγκοσμίως , αλλά και στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται φορείς διενέργειας εξετάσεων όλων των παραπάνω επιπέδων, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τα πτυχία αξιολογούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταρτίζεται μια λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά Πανελλαδικά σε όλους τους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εντός Ελλάδας από των ΑΣΕΠ επισκεφτείτε την σελίδα του ΑΣΕΠ.

 

Έχουν τα πιστοποιητικά Αγγλικών ημερομηνία λήξης;

Οι φορείς γλωσσομάθειας (πχ. Cambridge ή Michigan ή EDI) στο πιστοποιητικό που δίνουν δεν αναφέρουν ΠΟΥΘΕΝΑ ημερομηνία λήξης. Μόνο ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού. Στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένο ότι το πιστοποιητικό από την στιγμή που τα αποκτάς και αναφέρεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ για τον ΑΣΕΠ, έχει απεριόριστη χρονική ισχύ, για πάντα. Οπότε δεν λήγουν!

Στο εξωτερικό όμως δεν ισχύουν τα ίδια. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θέτει τα δικά του κριτήρια για την αποδοχή ή όχι μιας πιστοποίησης Αγγλικών. Όσο λιγότερος ο χρόνος από τότε που αποκτήθηκε, και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του πιστοποιητικού, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από τα ιδρύματα . Σε κάθε περίπτωση όμως , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους για αναλυτικές πληροφορίες.

Υπουργείο Παιδείας

Σας παραθέτουμε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στο ανάλογο ερώτημα για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας:

 

«Το ΚΠΓ – όπως και πολλά άλλα πιστοποιητικά στη χώρα μας. Έχει απεριόριστη χρονική ισχύ για το δημόσιο τομέα, σύμφωνα, τουλάχιστον, με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιδιωτικός Τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα είναι εξίσου ισχυρό – αν όχι περισσότερο – με άλλα πιστοποιητικά. Μετά την παρέλευση, όμως σημαντικού χρόνου από τη λήψη όλων ανεξαιρέτως των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, είναι λογικό ο ενδιαφερόμενος φορέας π.χ. ένας εργοδότης να επιθυμεί εκ νέου έλεγχο της γλωσσομάθειας με μια συνέντευξη ή κάποιον άλλο τρόπο, αφού το κάθε πιστοποιητικό πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια μια δεδομένη στιγμή, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την παρέλευση πολλών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι κάτοχοι δεν χρησιμοποιούν συχνά την ξένη γλώσσα στην καθημερινότητά τους να μην έχουν την ίδια ικανότητα χρήσης της.

Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα πιστοποιητικά που δεν έχουν «ημερομηνία λήξης» όπως και το ΚΠΓ.»

Τελος υπάρχουν 5 πιστοποιητικά που ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΛΗΓΟΥΝ. Το IELTS, το TOEFL, το GRE, το GMAT και το SAT. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 2 έως 5 χρόνια.  Είναι πιστοποιητικά με λίγο διαφορετική φιλοσοφία. Δεν έχουν κάποιο ποσοστό που πρέπει ο εξεταζόμενος να πετύχει για να πάρει το πιστοποιητικό αλλά τον αξιολογούν και του δίνουν βαθμό ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγε.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πιστοποιητικά Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@epikinonia-school.gr

 

14 + 11 =

Τελευταία Νέα

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών

10 σημεία επιλογής φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών   Σε κάθε αρχή σχολικής χρονιάς μεταξύ άλλων, υπάρχει και το άγχος για το φροντιστήριο ξένων γλωσσών των παιδιών μας. Ποιο να διαλέξω; Τι να προσέξω; Είναι το κόστος το μοναδικό κριτήριο επιλογής;   Πώς λοιπόν...

Διαβάστε Περισσότερα
Varia Lecto: Πως να παραγγείλετε τα βιβλία σας

Varia Lecto: Πως να παραγγείλετε τα βιβλία σας

Φέτος, για να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη και αποτελεσματική για όλους εσάς, έχουμε κάποιες αλλαγές στο πώς θα αποκτήσετε τα βιβλία:   Μπορούμε να σας στείλουμε τη λίστα των βιβλίων και να τα προμηθευτείτε από το αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο. Ή να επιλέξετε...

Διαβάστε Περισσότερα
ELT Excellence Awards 2023

ELT Excellence Awards 2023

ELT Excellence Awards 2023   Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για το σχολείο μας, να βρίσκεται στη λίστα των νικητών της ELT Excellence awards από την ELT News στην κατηγορία Teaching Very Young Learners(4-6), για 3 συνεχή χρονιά!!!     2023-Teaching Very...

Διαβάστε Περισσότερα