Παρουσίαση αλλαγών των εξετάσεων ECCE και ECPE Μαΐου 2021

από | Οκτ 6, 2020

Οι αλλαγές στις εξετάσεις ECCE & ECPE από τον Μάιο 2021

 

Το Michigan Language Assessment ανακοίνωσε τις ολοκληρωμένες αλλαγές για τα ανανεωμένα πιστοποιητικά ECCE και ECPE, όπου και θα εφαρμοστούν από την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2021.

 

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μας προσφέρει την ανανεωμένη έκδοση με τη νέα μορφή των τεστ για το 2021, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή τους.

 

Το ECCE (Lower – B2 level) και το ECPE (Proficiency – C2 level) προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των υποψηφίων και δημιουργήθηκαν με βάση τα σχόλια όσων εμπλέκονται με τις εξετάσεις (υποψήφιοι, καθηγητές, ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών).

 

Ο φορέας των εξετάσεων, βασιζόμενος στα νέα δεδομένα προχώρησε στις παρακάτω αλλαγές:

 

 

Ecce

  • Το μέρος 2 (part 2) του Listening ακούγεται δύο φορές
  • Μείωση του συνολικού αριθμού των ερωτημάτων του τεστ
  • Ανανεωμένα θέματα Writing

 

 

Ecpe

  • Νέα μέρη 1 και 2 (part 1 & part 2) του Listening
  • Το μέρος 3 (part 3) του Listening ακούγεται δύο φορές
  • Μείωση του συνολικού αριθμού των ερωτημάτων του τεστ
  • Ανανεωμένα θέματα Writing με περισσότερο χρόνο και νέα κριτήρια αξιολόγησης

 

 

 

Οι αλλαγές ECCE - ECPE

Ποια είναι η ουσία αυτών των αλλαγών;

Διαφοροποίηση θεματολογίας:

Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι εμφανώς προσανατολισμένα σε νεαρές ηλικίες κι άρα καταλληλότερα για αυτές (φιλικότερες εξετάσεις). Αυτό οφείλεται στο ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, σε παιδιά 13-15 ετών.

 

Ομαλή μετάβαση από επίπεδο σε επίπεδο:

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE θα έχουν περισσότερα κοινά σημεία ως προς το είδος των ασκήσεων (παρόμοιοι τύποι ασκήσεων), γεγονός που θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των υποψηφίων από το ένα επίπεδο στο άλλο.

 

Διευκόλυνση νοήματος:

Η δομή των εξετάσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα βοηθάει τους υποψηφίους να βγάλουν περισσότερο νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά και τη σύνδεση κειμένων. Η κατανόηση και η παραγωγή λόγου δηλαδή θα αξιολογούνται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο με ιδέες και έννοιες που θα σχετίζονται μεταξύ τους.

 

Βελτίωση αποδοτικότητας των υποψήφιων:

Θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων που συνεπάγεται με αύξηση των πιθανοτήτων για καλύτερη απόδοση των υποψηφίων.

 

Βελτιωμένο γλωσσικό εύρος:

Περισσότερη έμφαση στην πραγματική χρήση της γλώσσας και στη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών κειμένων στο γλωσσικό επίπεδο που εξετάζει το ECPE.

 

Ας δούμε όμως αναλυτικά το κάθε πιστοποιητικό πως διαμορφώνεται απο τον Μάιο του 2021

 

ECCE TEST

 

Listening

 

 

GVR

 

 

Writing

 

 

Speaking

 

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη : Listening (Ακουστικό-Κατανόηση Προφορικού Λόγου), GVR (Grammar-Vocabulary-Reading), Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) και Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

 

Listening

 

Αποτελείται από 2 μέρη (parts) – συνολικά 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Βαθμολογία: Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

 

Το Listening ECCE αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις. Το περιεχόμενο καλύπτει μια ποικιλία δεξιοτήτων ακρόασης.

Part 1

Σύντομοι διάλογοι, καθένας εκ των οποίων ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι τρεις επιλογές απάντησης εμφανίζονται ως εικόνες. Το 1ο Μέρος ακούγεται μία φορά.

25 Ερωτήσεις

Part 2

4 σύντομες ομιλίες πάνω σε διαφορετικά θέματα, ακολουθούμενες από 4 έως 6 ερωτήσεις το καθένα.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους είναι 20 και ακούγεται δύο φορές.

20 Ερωτήσεις

 

GVR

 

GVRΓραμματική (Grammar), Λεξιλόγιο (Vocabulary), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Βαθμολογία: Συνολικά 65 ερωτήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

Grammar: 15 items
Vocabulary: 14 items
Reading Task 1: 12 items
Reading Task 2: 24 items

Ερωτήσεις: 65

Διάρκεια: 75 minutes

 

Grammar (Γραμματική)
15 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Vocabulary (Λεξιλόγιο)
14 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
Αποτελείται από 2 μέρη (parts). Συνολικά περιλαμβάνει 4 κείμενα με 4-6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα, σύνολο 36 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Writing

 

Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)

Διάρκεια: 30 λεπτά.

 

Ο υποψήφιος διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει μία επιστολή (γράμμα) ή email ή έκθεση ιδεών/δοκίμιο παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο.

 

Tasks:

1. Email/Letter (formal/semi-formal)

Or

2. Essay

two independent topics – no Writing prompt

 

 

Speaking

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ένας υποψήφιος – ένας εξεταστής, 4 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά.

 

Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες.

 

Part 1

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τον εξεταστή στον υποψήφιο.

Part 2

Ο εξεταστής δίνει στον υποψήφιο μία καρτέλα η οποία περιλαμβάνει διάφορες εικόνες και σύντομο κείμενο σχετικά με ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση που βιώνει ο εξεταστής. Ο υποψήφιος απευθύνει ερωτήσεις στον εξεταστή για να αντλήσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί ώστε να τον βοηθήσει να επιλέξει μία λύση.

Part 3

Ο υποψήφιος παρουσιάζει στον εξεταστή την επιλογή/λύση στο πρόβλημα που συζητήθηκε στο 2ο μέρος, την οποία θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Παράλληλα παραθέτει τα επιχειρήματα του, αιτιολογώντας την απόφασή του.

Part 4

O εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον υποψήφιο και ακολουθεί μία συζήτηση μεταξύ τους σχετικά με το γενικό θέμα της συζήτησης του 2ου και 3ου μέρους.

 

 

ECPE TEST

 

Listening

 

 

GCVR

 

 

Writing

 

 

Speaking

 

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη : Listening (Ακουστικό-Κατανόηση Προφορικού Λόγου), GCVR (Grammar-Close-Vocabulary-Reading), Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) και Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

 

Listening

 

Αποτελείται από 3 μέρη (parts) – συνολικά 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατάνε σημειώσεις στο φυλλάδιο καθώς ακούνε. Σημειώνονται οι απαντήσεις στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων, όχι στο δοκιμαστικό φυλλάδιο. Πρέπει να σημειώσετε A, B, C ή D.

Διάρκεια: 50 λεπτά

Βαθμολογία: Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

 

Το Listening ECPE αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις. Αξιολογεί την ικανότητα ενός εξεταζόμενου να κατανοεί την ομιλία σε δημόσια, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν σύντομες συνομιλίες μεταξύ δύο ατόμων, σύντομα σχόλια ή ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση. Το περιεχόμενο καλύπτει μια ποικιλία δεξιοτήτων ακρόασης.

 

Part 1

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο. Το 1ο Μέρος ακούγεται μία φορά.

20 Ερωτήσεις

 

Part 2

3 σύντομες ομιλίες πάνω σε διαφορετικά θέματα, ακολουθούμενες από 6 ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσει κάθε συνομιλία, υπάρχει χρόνος 30 δευτερολέπτων για προεπισκόπηση των ερωτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους είναι 18 και ακούγεται μία φορά.

18 Ερωτήσεις

 

Part 3

2 ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Πριν ξεκινήσει κάθε ομιλία, υπάρχει χρόνος 30 δευτερολέπτων για προεπισκόπηση των ερωτήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του τρίτου μέρους είναι 12 και ακούγεται δύο φορές.

12 Ερωτήσεις

 

 

GCVR

 

GCVRΓραμματική (Grammar), Κείμενα με κενά (Close), Λεξιλόγιο (Vocabulary), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)

Διάρκεια: 55 λεπτά.

Βαθμολογία: Συνολικά 70 ερωτήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

 

Grammar: 16 items

Cloze: 20 items

Vocabulary: 16 items

Reading: 3 texts with 18 items in total

 

 

Grammar (Γραμματική)

16 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Close (Κείμενο με κενά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 20 κενά στο σύνολο, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

Vocabulary (Λεξιλόγιο)

16 αυτόνομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για την κάθε ερώτηση.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
3 κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές, σύνολο 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Writing

 

Writing (Παραγωγή γραπτού λόγου)

Διάρκεια: 45 λεπτά.

 

Δίνονται 2 θέματα τύπου έκθεση ιδεών/δοκίμιο/γράμμα/πρόταση/άρθρο και ο υποψήφιος επιλέγει το ένα που θα πρέπει να αναπτύξει. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις για κοινωνικά ζητήματα.

 

Topic 1: Proposal/Article

Topic 2: Essay

Task requirement: Write one response considering and presenting multiple points of view.

Clues/Ideas given: Yes (use at least one!)

 

 

Speaking

 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Δύο ή Τρεις υποψήφιοι – δύο εξεταστές, 5 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 25 -35 λεπτά.

 

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.

 

Part 1

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τοv ένα εξεταστή σε κάθε ένα από τους δύο υποψήφιους ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το γενικότερο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα μέρη.

Part 2

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται πως είναι μέλη μίας επιτροπής και στον καθένα δίνεται από μία καρτέλα με σύντομες πληροφορίες για δύο εναλλακτικές που έχουν οι υποψήφιοι. Έχουν στη διάθεσή τους 2-3 λεπτά για να διαβάσουν τις πληροφορίες και να οργανώσουν τη σκέψη τους ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις επιλογές τους. Στη συνέχεια κάνουν μία σύντομη παρουσίαση/περίληψη των επιλογών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ο άλλος υποψήφιος μπορεί να κρατάει σημειώσεις. Μετά την παρουσίαση ο δεύτερος υποψήφιος κάνει μία σύντομη εισήγηση για το ποία επιλογή από αυτές που άκουσε είναι η καλύτερη. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο υποψήφιο. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 3

Σε αυτό το μέρος ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει στον άλλο την επιλογή που θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι συνομιλούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Σκοπός τους είναι να καταλήξουν σε μία από τις δύο επιλογές που έχουν προτείνει, αιτιολογώντας την απόφασή τους. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.

Part 4

Στο μέρος αυτό ο πρώτος εξεταστής συστήνει το δεύτερο εξεταστή στους δύο υποψήφιους. Ο δεύτερος εξεταστής έχει το ρόλο ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου (πχ πρόεδρος της επιτροπής στην περίπτωση μας). Οι δύο υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν δύο λόγους ο καθένας για την τελική επιλογή που έχουν κάνει και να υπερασπιστούν την επιλογή τους. Οι υποψήφιοι έχουν ένα διάστημα 2-3 λεπτών να ετοιμάσουν την παρουσίαση της τελικής τους επιλογής. Εδώ επιτρέπεται πλέον ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου. Η προετοιμασία της παρουσίασης δε βαθμολογείται, αλλά οι δύο υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν Ελληνικά.

Part 5

O δεύτερος εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον κάθε υποψήφιο σχετικά με τους λόγους που παρουσίασαν στο Part 4 ώστε να αιτιολογήσουν και να υπερασπιστούν την επιλογή τους.

 

 

 

 

 

7 + 11 =

Τελευταία Νέα

Ecce Speaking Test

Ecce Speaking Test

Προφορικές Εξετάσεις Αγγλικών Michigan Lower ECCE!     Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο. Τα πιστοποιητικά Lower  αποτελούν επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2, όπως αυτό...

Διαβάστε Περισσότερα
Τελετή Λήξης Ακαδημιών Αθηναΐδας & Επικοινωνίας

Τελετή Λήξης Ακαδημιών Αθηναΐδας & Επικοινωνίας

Τελετή Λήξης Ακαδημιών Αθηναΐδας & Επικοινωνίας   Παρασκευη 09/06 18:00 - 21:00 Γήπεδο Αλεπότρυπας, Κυψέλη   Με μεγάλη μας χαρά, σας προσκαλούμε στην τελετή λήξης των Ακαδημιών της Αθηναΐδας & των Μαθητών της Επικοινωνίας, για να παίξουμε, να...

Διαβάστε Περισσότερα
Β2 First Speaking Test

Β2 First Speaking Test

Speaking Β2 First (FCE)   Το Β2 First (FCE) είναι μια εξέταση Cambridge Assessment English που χρησιμεύει για την πιστοποίηση ενός επιπέδου Β2 γλωσσικής επάρκειας στα αγγλικά, όπως περιγράφεται στο CEFRL (Common European Framework of Reference for Languages) ή...

Διαβάστε Περισσότερα