ξένη γλώσσα

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί μου μια ξένη γλώσσα?

Ξένη Γλώσσα…Σε μια κοινωνία σαν κι αυτή που ζούμε, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, οι ξένες γλώσσες έχουν γίνει απαραίτητες για τον άνθρωπο. Σε ποια ηλικία, όμως, πρέπει τα παιδιά να αρχίζουν την εκμάθησή τους;

Για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας χωρίσουμε την ηλικία των παιδιών σε 3 φάσεις ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Πρώτη ευκαιρία

Η πρώτη ευκαιρία δίνεται από τη φύση μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Σε αυτούς τους 6 μήνες το μωρό μαθαίνει μέχρι και 70 ήχους στους οποίους θα βασίσει την ομιλία της γλώσσας. Μετά τους 6 μήνες σταδια­κά χάνει την ικανότητα του να ακούει καινούργιους ήχους, επομένως η πόρτα που οδηγεί στην τέλεια προφορά των ήχων μιας γλώσσας κλείνει οριστικά λίγο μετά τους πρώτους μήνες της ζωής ενός μωρού.

Δεύτερη ευκαιρία

Η δεύτερη ευκαιρία για την εκμά­θηση της γλώσσας δίνεται στον άν­θρωπο μέχρι τα 3 του χρόνια. Μέχρι αυτή την ηλικία θέτονται οι βάσεις για τη γλώσσα. Έτσι μέ­χρι τα 3 χρόνια μπορεί το άκουσμα των ήχων να δυσχεραίνει. Όσον αφορά τη δομή και το λεξιλόγιο η ξένη γλώσσα, μπορεί να κατακτηθεί τόσο εύκολα και αυθόρμητα όσο και η μητρική.

Τρίτη ευκαιρία

Η τρίτη ευκαιρία για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δίνεται μέχρι τα 8 όπου συνεχίζεται η ικα­νότητα του παιδιού για αφομοίωση πληροφοριών και η ανά­πτυξη του εγκεφάλου που επιτρέπει διαφοροποιήσεις σε ό, τι έχει ήδη εδραιωθεί. Μετά τα 12 χρόνια όλες οι πόρτες κλείνουν. Η αρχι­τεκτονική του εγκεφάλου έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως μετά τα 12 χρόνια ο άνθρωπος σταματάει να μαθαίνει. Αντιθέτως, έχουμε την ικανότητα να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες καθ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Στο κομμάτι όμως των ξένων γλωσσών, τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα. Οι ξένες γλώσσες μαθαίνονται βασιζόμενες στην πρώ­τη. Πράγμα που θέτει εμπόδια αφού κάθε γλώσσα έχει τη δική της λογική που συχνά είναι αντίθετη με τη λογι­κή των άλλων γλωσσών.

Επομένως τίθεται ξανά το ερώτημα..

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να αρχίσει το παιδί μου μια ξένη γλώσσα;

Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα παιδιά που ξεκινούν από την προσχολική ηλικία στην pre-junior μαθαίνουν ευχάριστα και ξεκούραστα. Χωρίς πίεση ή μελέτη στο σπίτι. Καθώς δεν ασχολούνται με την ανάγνω­ση ή τη γραφή ακόμα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολύ τον προφορικό λόγο.

Η χρονιά αυτή αποτελεί μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για το παιδί. Θα το κάνει να αγαπήσει την Αγγλι­κή γλώσσα και θα έχει θετική επίδραση στις μετέπειτα σπουδές του.
Τα παιδιά που έχουν παρακο­λουθήσει Νηπιακά τμήματα, πριν ξεκινήσουν την Junior A‘ , έχουν την εμπειρία της γλώσσας. Προσαρμόζονται γρήγορα και εύκολα στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης και γίνονται στην πλειοψηφία τους άριστοι μαθητές.

Με μεγάλη υπερηφάνεια, στο φροντιστήριο μας φιλοξενούμε κάθε χρόνο πολλά παιδάκια στην prejunior, όπου μαθαίνουν τα γράμματα της ΑΒ και βασικές λεξούλες, κάνουν κατασκευές, μαθαίνουν τραγουδάκια και περνούν ευχαρίστα και δημιουργικά το χρόνο τους με ακούσματα της Αγγλικής γλώσσας.

Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά ξεκινάμε τα καινούρια τμήματα Nursery που απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές προσχολική ηλικίας και συγκεκριμένα μαθητές που πηγαίνουν στο προνήπιο και στο νήπιο. Πρόκειται για ένα απόλυτα βιωματικό τμήμα που προσφέρει με ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο πάρα πολύ γνώση για τους μικρούς μας μαθητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210.21.39.438 και στο 69.72.73.73.72 ή να στείλετε μήνυμα στο info@epikinonia-school.gr