Ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες εξετάσεων Ξένων Γλωσσών

από | Μάιος 5, 2020

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών, το πρόγραμμα από τους φορείς πιστοποίησης  έχει διαμορφωθεί ως εξής :

 

Αγγλικά

 

Michigan Language Assessment

Eξέταση Ημερομηνία Περίοδος εγγραφών
ECCE 27 Iουνίου 2020 23/1/2020 – 30/4/2020
16 Ιουλίου 2020
17 Ιουλίου 2020
18 Ιουλίου 2020
26 Σεπτεμβρίου 2020 23/1/2020 – 30/6/2020
ECPE 28 Ιουνίου 2020 23/1/2020 – 30/4/2020
19 Ιουλίου 2020
20 Ιουλίου 2020
27 Σεπτεμβρίου 2020 23/1/2020 – 30/6/2020
  • Οι περαιτέρω αλλαγές στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Μαΐου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Κατόπιν συνεννοήσεων με το Michigan Language Assessment, η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποφάσισε να διεξάγει τις εξετάσεις ECCE σε πέντε περιόδους και τις εξετάσεις ECPE σε τέσσερεις περιόδους, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2020. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα είναι σε θέση να κατανείμει όλους του εγγεγραμμένους υποψήφιους σε όλες τις εξεταστικές περιόδους χωρίς να παραβιάζονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και η νομοθεσία σε ισχύ εξαιτίας του ιού COVID-19 και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία των υποψήφιων και του περιβάλλοντός τους.
  • Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, οι εξετάσεις ECCE και ECPE πιθανόν να μην διεξαχθούν σε όλες τις πόλεις σε όλες τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

 

CAMBRIDGE ENGLISH

Paper-based εξετάσεις 2020

Eξέταση Ημερομηνία Περίοδος Εγγραφών
Pre A1 Starters (YLE Starters)

A1 Movers (YLE Movers)

A2 Flyers (YLE Flyers)

4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 20/01 – 30/04/2020
A2 Key (KET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 20/01 – 30/04/2020
B1 Preliminary (PET) for Schools 4 ή/και 5 Ιουλίου 2020* 20/01 – 30/04/2020
B2 First (FCE) for Schools 4 Ιουλίου 2020 20/01 – 30/04/2020
26 Σεπτεμβρίου 2020 (μόνο Αθήνα) 15/05-30/06/2020
C1 Advanced (CAE) 11 Ιουλίου 2020 20/01 – 30/04/2020
C2 Proficiency (CPE) 5 Ιουλίου 2020 20/01 – 30/04/2020
B1 Business (BEC) Preliminary 6 Ιουνίου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 20/01 – 30/04/2020
B2 Business (ΒΕC) Vantage 30 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 20/01 – 30/04/2020
C1 Business (BEC) Higher 23 Μαΐου 2020 (εξεταστικά κέντρα) 20/01 – 30/04/2020
TKT Module 1

TKT Module 2

TKT Module 3

TKT CLIL

TKT YL

6 Ιουλίου 2020  20/01 – 30/04/2020

 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020, πρόκειται να διενεργηθούν κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 για την πιστοποίηση της γνώσης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής) για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική.

 

Toeic test

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020 είναι διαθέσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας . Μέχρι νεοτέρας, οι υπόλοιπες ημερομηνίες διεξαγωγής παραμένουν ως έχουν.

ESB Exams

Γραπτές Εξετάσεις: 11-12 Ιουλίου

Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα

 

TIE Exams

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗ
TIE 31/05/2020 10/05/2020
21/06/2020 25/05/2020
19/07/2020 25/06/2020
30/08/2020 01/08/2020

 

MSU Exams

Η εαρινή εξεταστική περίοδος μεταφέρεται στις 4 & 5 Ιουλίου 2020, εάν κι εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

 

LRN Exams

Η νέα ημερομηνία εξετάσεων έχει μεταφερθεί Σάββατο 18 Ιουλίου 2020.

 

NOCN

Οι εξετάσεις NOCN-LAAS θα γίνουν σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (πιθανές ημερομηνίες: τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου).

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 08/05/2020

 

LanguageCert International ESOL

Ημερομηνία εξετάσεων : A1, C1, C2: 20/6/2020

Ημερομηνία εξετάσεων : A2, B1, B2: 21/6/2020

Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 25/05/20 Έντυπη, 01/06/20 Online

 

Γαλλικά

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων – DELF – DALF – SORBONNE – Ιούνιος 2020

 

Γερμανικά

 

Goethe-Institut

Αθήνα – Οι προγραμματισμένες εξετάσεις για τον Μάιο/Ιούνιο 2020 θα διεξαχθούν από τις 17 Ιουνίου έως και τις 08 Ιουλίου 2020. Ακριβείς ημερομηνίες για την εκάστοτε εξέταση θα αποσταλούν στους υποψηφίους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Goethe-Institut Athen και θα κοινοποιηθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχές Ιουνίου.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων Fit in Deutsch 1 και A2Fit in Deutsch από 16/17 Μαΐου 2020 στις 26/27 Σεπτεμβρίου 2020.

Θεσσαλονικη-Αλεξανδρούπολη – Καβάλα -Κοζάνη :

Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας

 

ΠΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι εξετάσεις του Μαΐου 2020 στο Ηράκλειο μεταφέρονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
Η ακριβής ημερομηνία εξετάσεων θα ανακοινωθεί μόλις δοθούν οι αντίστοιχες οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς.

09-19/07/2020

 

Ιταλικά

 

CILS

Ημερομηνία εξετάσεων : 04/6

Ημερομηνία υποβολής αίτησης: έως 04/05

 

DIPLOMA

Ημερομηνία εξετάσεων : 20/6

Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 23 Μαρτίου – 16 Απριλίου

 

CELI

Ημερομηνία εξετάσεων : 23/06

Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 08/05

 

 

Ισπανικά

 

DELE – Θερβάντες

Ημερομηνία εξετάσεων : 10/07

Ημερομηνία υποβολής αίτησης: έως 13/05

 

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του Ιουνίου 2020 υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγές, ανάλογα με τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στα μέτρα δημόσιας υγείας σχετικά με τον COVID-19.

2 + 8 =

Τελευταία Νέα

Υβριδική Διδασκαλία vs Διδασκαλία στην Αίθουσα vs Online Διδασκαλία

Υβριδική Διδασκαλία vs Διδασκαλία στην Αίθουσα vs Online Διδασκαλία

Εισαγωγή   Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω όσο πιο αναλυτικά γίνεται τι είναι η Υβριδική Διδασκαλία και πως μπορούν τα παιδιά μας να επωφεληθούν από αυτή έτσι ώστε να μάθουν ξένες γλώσσες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   Τι είναι η Υβριδική...

Διαβάστε Περισσότερα
Πότε χρησιμοποιούμε το a, an και the?

Πότε χρησιμοποιούμε το a, an και the?

a/ an / the   Χρησιμοποιούμε a / an με αριθμήσιμα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό. a pen, a cat, a university, a big elephant, a famous actor, an exercise, an animal, an hour, an open door, an umbrella   Τα χρησιμοποιούμε: 1) πριν από επαγγέλματα.   Lionel...

Διαβάστε Περισσότερα